ABSOLWENT 2 – Zakładam firmę – licencja na 10 stanowisk

492,00 

Poradnik dla osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą, pokazuje czym jest prowadzenie działalności gospodarczej. Analizuje różne formalno-prawne formy takiej działalności. Omawia kolejne kroki w procesie rejestracji i uruchamiania własnej firmy. Szczegółowo przedstawia konstrukcję biznesplanu oraz podaje możliwe sposoby pozyskania kapitału początkowego. Od pomysłu do realizacji – udźwiękowiona historia Marka – przykład realizacji marzenia o własnej firmie. Praca grupowa i samokształcenie.

SKU: PRE-POP-02_10 Kategoria:

Opis

Licencja wielostanowiskowa na 10 stanowisk w obrębie jednej lokalizacji ABSOLWENT – Zakładam firmę to poradnik dla osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą W atrakcyjny sposób pokazujemy na przykładzie gospodarstwa domowego czym jest prowadzenie działalności gospodarczej. Analizujemy różne formalno-prawne formy takiej działalności Omawiamy kolejne kroki w procesie rejestracji i uruchamiania własnej firmy. Szczegółowo przedstawiamy konstrukcję biznesplanu oraz podajemy możliwe sposoby pozyskania kapitału początkowego. Poradnik zawiera następujące części: – Podstawowe informacje o gospodarce rynkowej – Dlaczego działamy. Przedsiębiorczość w gospodarstwie domowym – Dochody gospodarstw domowych – Absolwent zakłada firmę – Biznesplan – Razem czy osobno różne formy działalności gospodarczej – Rejestracja działalności gospodarczej – WUS, US i ZUS – W poszukiwaniu pieniędzy – Biuro Podróży Kilimandżaro Każda część kończy się testami sprawdzającymi. Do programu dołączyliśmy bazy wypełnionych dokumentów koniecznych przy zakładaniu różnych form działalności gospodarczej oraz słowniczek terminów i pojęć występujących w poradniku. Część I. Gospodarka rynkowa Historia Marka (1). Podstawowe informacje o gospodarce rynkowej Chwila zastanowienia Rynek Cena Prawo popytu Prawo podaży Elastyczność cenowa Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 3 Historia Marka (2). Dlaczego działamy Chwila zastanowienia Hierarchia potrzeb Nie tylko firma… Ćwiczenie 4 Ćwiczenie 5 Ćwiczenie 6 Historia Marka (3). Formy działalnosci gospodarczej Chwila zastanowienia Różne formy działalności gospodarczej Formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej Formy działalności gospodarczej – przekształcenia Ćwiczenie 7 Ćwiczenie 8 Ćwiczenie 9 Ćwiczenie 10 Ćwiczenie 11 Test sprawdzający do części I Część II. Przedsiębiorczość w gospodarstwie domowym Historia Marka (4). Gospodarstwo domowe a gospodarka Chwila zastanowienia Obieg okrężny w gospodarce Ćwiczenie 12 Ćwiczenie 13 Ćwiczenie 14 Ćwiczenie 15 Historia Marka (5). Dochody gospodarstw domowych Chwila zastanowienia Źródła dochodów Podstawowe źródło dochodów Płace – forma czasowa wynagrodzenia Płace – forma akordowa wynagrodzenia Dochody ze świadczeń społecznych Zasiłki i świadczenia społeczne Ćwiczenie 16 Ćwiczenie 17 Ćwiczenie 18 Ćwiczenie 19 Historia Marka (6). Pieniądze w rodzinie Chwila zastanowienia Finanse rodziny Dochody z kapitału O czym warto pomyśleć lokując pieniądze Co warto wiedzieć o lokatach bankowych Oprocentowanie lokat bankowych Kapitalizacja odsetek Dostępność oferty bankowej Opodatkowanie lokat bankowych Lokaty w papiery wartościowe – obligacje Lokaty w papiery wartościowe – akcje Lokaty w papiery wartościowe – fundusze inwestycyjne Lokaty rzeczowe – lokaty w nieruchomości Lokaty rzeczowe – lokaty w działa sztuki Lokaty rzeczowe – lokaty w złoto Są też inne możliwości Ćwiczenie 20 Ćwiczenie 21 Ćwiczenie 22 Historia Marka (7). Budżet domowy Chwila zastanowienia Zarządzanie budżetem domowym – cele rodziny Zarządzanie budżetem domowym – konieczność racjonalizacji Ćwiczenie 23 Ćwiczenie 24 Ćwiczenie 25 Historia Marka (8). Decyzje konsumenta Chwila zastanowienia Użyteczność Na ścieżce cen Ćwiczenie 26 Ćwiczenie 27 Historia Marka (9). Broń swoich praw Chwila zastanowienia Rozczarowanie do zakupu Gwarancja Rękojmia Porównanie rękojmi i gwarancji Ćwiczenie 28 Ćwiczenie 29 Ćwiczenie 30 Test sprawdzający do części II Część III. Absolwent zakłada firmę Historia Marka (10). Najważniejszy jest pomysł Chwila zastanowienia Za i przeciw pracy na swoim Predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej Ćwiczenie 31 Ćwiczenie 32 Historia Marka (11). Czym się zająć Chwila zastanowienia Dylematy przedsiębiorcy Branże dobrze rokujące na przyszłość Co potrafię, co mogę robić Czy masz zadatki na przedsiębiorcę Ćwiczenie 33 Ćwiczenie 34 Historia Marka (12). Biznesplan Chwila zastanowienia Trochę wyobraźni Konieczność planowania Konieczność planowania – co to jest biznesplan Zasady planowania Części biznesplanu – streszczenie Części biznesplanu – firma Części biznesplanu – projekt Części biznesplanu – analiza rynku Części biznesplanu – strategia marketingowa Części biznesplanu – organizacja firmy Części biznesplanu – analiza finansowa Części biznesplanu – analiza ryzyka Części biznesplanu – harmonogram Części biznesplanu – załączniki Błędy biznesplanów Ćwiczenie 35 Ćwiczenie 36 Ćwiczenie 37 Ćwiczenie 38 Historia Marka (13). Razem czy osobno Chwila zastanowienia Czy samodzielnie dam radę Działalność gospodarcza osób fizycznych Porównanie konstrukcji spółek Spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje Ćwiczenie 39 Ćwiczenie 40 Ćwiczenie 41 Ćwiczenie 42 Historia Marka (14). Rejestracja działalności gospodarczej Chwila zastanowienia Zdecydowałeś się i co dalej Specjalne formalności – koncesje Specjalne formalności – zezwolenia Rejestracja – kilka spraw do przemyślenia Rejestracja – procedura Rejestracja Ćwiczenie 43 Ćwiczenie 44 Historia Marka (15). WUS, US, ZUS Chwila zastanowienia W wojewódzkim urzędzie statystycznym W urzędzie skarbowym Formy opodatkowania działalności gospodarczej – karta podatkowa Formy opodatkowania działalności gospodarczej – ryczałt Opodatkowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ZUS – preferencje dla absolwentów ZUS – bądź na bieżąco Ile za ubezpieczenie Emerytury Ćwiczenie 45 Ćwiczenie 46 Ćwiczenie 47 Ćwiczenie 48 Historia Marka (16). Kilka rzeczy, o których musisz wiedzieć Chwila zastanowienia Współpraca z bankiem Pieczątki Szyld Biuro rachunkowe Instytucje sprawdzające i kontrolujące Ubezpieczenia Ćwiczenie 49 Ćwiczenie 50 Historia Marka (17). W poszukiwaniu pieniędzy Chwila zastanowienia Rodzina, kasy pomocowe, przedłużone terminy płacenia rachunków Kredyt w banku Kredyt w banku – na co może być przeznaczony Bezzwrotne dotacje dla absolwentów Jak liczyć oprocentowanie kredytów Kapitalizacja odsetek Odsetki płacone z góry Odsetki liczone od zmniejszającej się kwoty kapitału Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe Ćwiczenie 51 Ćwiczenie 52 Ćwiczenie 53 Biuro podróży KILIMANDŻARO – biznesplan Biznesplan – działania wstępne Biznesplan – etapy pisania Biznesplan – BIURO PODRÓŻY KILIMANDZARO s.c. Biznesplan – firma Biznesplan – projekt Biznesplan – analiza rynku Biznesplan – strategia marketingowa Biznesplan – organizacja firmy Biznesplan – analiza finansowa Biznesplan – analiza ryzyka Biznesplan – harmonogram Biznesplan – załączniki Test sprawdzający do części III Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027tel.: 032-280-46-24 oraz e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl