Będzie dobrze- program multimedialny

1 490,00 

licencja bezterminowa na 3 stanowiska online+ 6 stanowisk offline  dla nauczyciela  i 30 licencji uczniowskich

program do wykorzystania podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, innych zajęć o charakterze terapeutycznym, a także na godzinie wychowawczej,

Opis

BĘDZIE DOBRZE – program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście sytuacji kryzysowych i
traumatycznych

Licencja bezterminowa: 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 6 stanowisk
offline (praca bez dostępu do Internetu) dla nauczycieli oraz dodatkowa licencja dla 30 uczniów

„Będzie dobrze” to przygotowany przez pedagogów i psychologów zestaw interaktywnych i
tradycyjnych materiałów dydaktycznych będących wsparciem dla nauczyciela prowadzącego zajęcia
o charakterze terapeutycznym lub lekcje godziny wychowawczej. To atrakcyjne i angażujące
materiały przeznaczone do pracy z uczniami od 10 roku życia.
● 30 zagadnień dotyczących ważnych społecznie tematów, takich jak dyskryminacja,
autorytet, sukces, depresja, uzależnienia, fake news czy trolling,
● 10 zagadnień związanych z zajęciami specjalistycznymi z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wspierających kondycję psychiczną
uczniów wynikającą z doświadczenia traumy, długotrwałej izolacji i innych sytuacji
kryzysowych, a także tematy związane ze nieporozumieniami w grupie, funkcjonowaniem
grupy zróżnicowanej itp.,
● program do wykorzystania podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-
społeczne, innych zajęć o charakterze terapeutycznym, a także podczas godziny
wychowawczej,
● materiały dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów pracujących indywidualnie lub
grupowo z uczniami w wieku 10+,
● karty pracy i szczegółowe scenariusze zajęć w formie drukowanej uwzględniające
wykorzystanie multimedialnej zawartości programu „Będzie dobrze”, pozwalające
dostosować sposób prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb i możliwości klasy,
● 60 drukowanych kart przeznaczonych do wielu zastosowań: do określania nastroju,
rozmowy o teraźniejszości, przyszłości i przeszłości, o marzeniach, o wartościach, symbolach
itd.
● interaktywne materiały aktywizujące uczniów stworzone z myślą o wspólnej pracy przy
tablicy interaktywnej (np. mapa skojarzeń, metaplan, analiza SWOT, piramida priorytetów
czy poker kryterialny).
Każdy temat omówiony w programie „Będzie dobrze” składa się z planszy interaktywnej
przedstawiającej omawiane treści w sposób stwarzający okazję do dyskusji, kilku zasobów
zawierających zadania problemowe do rozwiązania wspólnie przez całą klasę oraz tzw. lekcji
uczniowskiej, którą można wykorzystać do przeprowadzenia zajęć metodą odwróconej klasy lub w
formie podsumowania wiadomości po zajęciach.

Zagadnienia dotyczące ważnych społecznie tematów:
1. Dyskryminacja
2. Netykieta
3. Hejt i cyberprzemoc
4. Trolling
5. Fake news
6. Emocje
7. Asertywność
8. Depresja
9. Choroby
10. Uzależnienia
11. Autorytety
12. Sukces
13. Wolność
14. Wolność opinii
15. Zakazy i nakazy
16. Tolerancja
17. Indywidualizm i kolektywizm
18. System wartości
19. Rozwód
20. Starość
21. Religijność
22. Tradycja a nowoczesność
23. Współczesny patriotyzm
24. Czy studia to jedyna droga?
25. Czy praca może hańbić?
26. Kultura i wojsko
27. Pokój i wojna
28. Zjawisko zła na świecie
29. Seksualność
30. Molestowanie seksualne
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
Co zmieniła w naszym życiu pandemia?
Izolacja
Emocje na skraju
Spokój i dobrostan
Prawa człowieka – prawa dziecka
Dobro kontra zło, czy świat jest czarno-biały?
Małe rzeczy, czyli okruchy codzienności
Wieża Babel – w poszukiwaniu wspólnego języka
W drodze – doświadczenie migracji
Będzie dobrze – siła pozytywnego myślenia

Zawartość pudełka programu
Główną częścią programu Będzie dobrze są interaktywne ekrany i multimedialne plansze. Jednak to
nie wszystko! W pudełku użytkownicy znajdą także wiele innych pomocy ułatwiających
przeprowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym lub lekcji godziny wychowawczej:

● dziewięć bezterminowych licencji dla nauczyciela i 30 licencji uczniowskich
● setki angażujących ekranów interaktywnych
● dwa obszerne podręczniki metodyczne
● dwa zestawy autorskich kart pt. “POMYŚL INACZEJ” oraz “SŁOWA MAJĄ MOC” do gier,
zabaw i ćwiczeń
● karty pracy i szczegółowe scenariusze zajęć

Program odpowiada na wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Program można zakupić w ramach dofinansowania Aktywna Tablica.