Biologia 1 Nauka o człowieku dla szkoły podstawowej- Didakta Program do tablicy interaktywnej. Multilicencja

499,00 

Program do tablicy interaktywnej i stanowisk komputerowych z multilicencją szkolną na 20 PC, CD-ROM

Producent: Silcom Multimedia

Opis

Program do tablicy interaktywnej i stanowisk komputerowych z multilicencją szkolną

Didakta – Biologia 1 (Nauka o człowieku) zawiera 10 działów tematycznych, z których każdy umożliwia cztery warianty sprawdzenia wiadomości – pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie o poprawności stwierdzenia i zadania z ilustracjami. Pytania w zadaniach całkowicie pokrywają się z materiałem przerabianym na lekcjach w gimnazjum. Ilość ilustracji i tekstu w plikach danych sprawdzi wiedzę o konkretnych częściach ciała ludzkiego, budowie anatomicznej i funkcjach, genetyce, itp.

Działy tematyczne:

  1. Pochodzenie człowieka, genetyka – pochodzenie i rozwój człowieka, genetyka
  2. Szkielet i mięśnie – układ kostny, układ ruchowy
  3. Trawienie i układ krwionośny – układ pokarmowy, układ krwionośny
  4. Oddychanie, rozmnażanie – układ oddechowy, moczowy, skóra, układ płciowy
  5. Kierowanie organizmem ludzkim – układ nerwowy i narządy zmysłów, gruczoły wydzielania wewnętrznego

Aplikacja umożliwia druk kart roboczych, dlatego zadania można rozwiązywać poza komputerem. Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów – od 5 do 20. Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj zadania, które było rozwiązywane, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi i ocena końcowa. Aplikacja ma prostą obsługę i orientacja w programie jest bezproblemowa dzięki graficznemu interfejsowi.

Ważne informacje:

  1. Wersja językowa: polska
  2. Ilość stanowisk: wielostanowiskowa
  3. Typ instalcji- należy wybrać

Instalacja sieciowa: wszystkie szkolne komputery są podłączone (kablowo lub przez WiFi) do szkolnej sieci, przechowywanie danych mają w jednym, wspólnym miejscu. Aktywację wystarczy przeprowadzić tylko raz, na jednym wybranym PC, wtedy automatycznie przebiegnie aktywacja na wszystkich pozostałych PC. Klucz aktywacyjny można wykorzystać jeden raz.

Instalacja stanowiskowa: komputery nie przynależą do jednej sieci szkolnej.  W takim wypadku programy muszą być zainstalowane i aktywowane na każdym komputerze osobno.

  1. Typ licencji: edukacyjna (dla placówek edukacyjnych) na 20 PC

Ważność licencji: wieczysta