Biologia 2 – Didakta: Rośliny i zwierzęta Program multimedialny dla SP

499,00 

Program do tablicy multimedialnej. multilicencja szkolna  na 20 PC, CD-ROM

Producent: Silcom Multimedia .

Opis

Multimedialny program edukacyjny Didakta – Biologia 2 służy do przećwiczenia wiadomości i znajomości z zakresu świata roślin i zwierząt, dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Tytuł Didakta – Biologia 2. Rośliny i zwierzęta zawiera ćwiczenia interaktywne, umożliwiające cztery warianty sprawdzenia wiadomości – pytania testowe, łączenia w pary, decydowanie o poprawności stwierdzenia i zadania z rysunkami. Ćwiczenie Pytania w zadaniach całkowicie pokrywają się z materiałem przerabianym na lekcjach w szkole podstawowej. Ilość ilustracji i tekstu w plikach danych sprawdzi wiedzę o konkretnych roślinnych czy zwierzęcych gatunkach, ich budowie ciała, środowiska, gdzie żyją itp. Działy tematyczne:

  1. Ziemia i początki życia – powstanie i oznaki życia, wirusy, bakterie, sinice i organizmy jednokomórkowe
  2. Grzyby, porosty, rośliny – porosty, workowce, grzyby, mszaki, paprotniki, rośliny nagonasienne i okrytonasienne
  3. Bezkręgowce – parzydełkowce, mięczaki, pierścienice, stawonogi
  4. Strunowce i kręgowce – osłonice, ryby, płazy i gady, ptaki, ssaki
  5. Ekosystemy – osiedla ludzkie, pola i łąki, woda, lasy, inne ekosystemy Interaktywność

Program jest dostępny również online, nie trzeba go instalować, ponieważ działa w dowolnej przeglądarce, jest także odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych.

Aplikacja umożliwia drukowanie zadań oraz testów, dlatego istnieje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem. W ustawieniach każdego typu zadań można wybrać dowolną liczbę przykładów w zakresie od 5 do 20. Program jest łatwy w obsłudze, dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu orientacja w programie nie stanowi problemu, także dla dzieci. Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uzyskane przez dzieci wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj rozwiązywanego zadania, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocena końcowa.

Ważne informacje:

  1. Wersja językowa: polska
  2. Ilość stanowisk: wielostanowiskowa
  3. Typ instalcji- należy wybrać

Instalacja sieciowa: wszystkie szkolne komputery są podłączone (kablowo lub przez WiFi) do szkolnej sieci, przechowywanie danych mają w jednym, wspólnym miejscu. Aktywację wystarczy przeprowadzić tylko raz, na jednym wybranym PC, wtedy automatycznie przebiegnie aktywacja na wszystkich pozostałych PC. Klucz aktywacyjny można wykorzystać jeden raz.

Instalacja stanowiskowa: komputery nie przynależą do jednej sieci szkolnej.  W takim wypadku programy muszą być zainstalowane i aktywowane na każdym komputerze osobno.

  1. Typ licencji: edukacyjna (dla placówek edukacyjnych) na 20 PC
  2. Ważność licencji: wieczysta

Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl