Bryła sztywna – foliogramy dla szkół ponadgimnazjalnych

289,00 

Foliogramy zawierają kolorowe wykresy, trójwymiarowe rysunki i zrozumiałe wyjaśnienia podstawowych pojęć fizycznych. Do folii teoretycznych dołączone są folie z zadaniami. Na dodatkowych kartkach zamieszczono merytorycznie przeprowadzone rozwiązania.

SKU: GP-F-24 Kategoria:

Opis

Foliogramy zawierają kolorowe wykresy, trójwymiarowe rysunki i zrozumiałe wyjaśnienia podstawowych pojęć fizycznych. Do folii teoretycznych dołączone są folie z zadaniami. Na dodatkowych kartkach zamieszczono merytorycznie przeprowadzone rozwiązania. Dział obejmuje następujące tematy: 1. Ruch po okręgu a ruch prostoliniowy. 2. Zadania z kinematyki ruchu obrotowego. 3. Moment siły. 4. Zadania na moment siły. 5. Moment bezwładności bryły. 6. Zadania na moment bezwładności. 7. Prawa dynamiki dla bryły sztywnej. 8. Zadania na II zasadę dynamiki dla bryły sztywnej. 9. Moment pędu. 10-11.Zadania na moment pędu. 12. Energia mechaniczna bryły sztywnej. 13-14.Zadania na energię mechaniczną bryły. 15. Zasada zachowania momentu pędu. 16. Zadania na zasadę zachowania momentu pędu. 17. Zasada zachowania energii. 18-19.Zadania na zasadę zachowania energii. Numery oznaczają kolejne folie formatu A4. Zamówienia można również składać telefonicznie 694-294-027 lub (32) 280-46-24