Chemia – Didakta. Program do tablicy interaktywnej. Multilicencja szkolna

499,00 

Program do tablicy interaktywnej i stanowisk komputerowych z multilicencją szkolną Program zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości z chemii.

SKU: D-CH-01 Kategoria:

Opis

Program do tablicy interaktywnej i stanowisk komputerowych z multilicencją szkolną.

Program zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości z chemii. Tytuł obejmuje ćwiczenia interaktywne z różnych działów chemii, takich jak np.: budowa atomu, elektronowe modele molekuł, okresowy układ pierwiastków, tworzenie wzorów chemicznych i równań, tworzenie związków organicznych itp.

Działy tematyczne:

  1. Skład materii – mieszaniny, atomy, molekuły, jony
  2. Terminologia – pierwiastki, halogenki, tlenki i siarczki, kwasy, wodorotlenki, sole
  3. Procesy chemiczne – wiązania i rozkład, reakcje tlenu z wodą, neutralizacja, powstawanie soli, reakcje redoks
  4. Rozwiązywanie zadań – cząsteczki masy, ilość materiału i masa molowa, stężenie molowe, rozwiązywanie równań chemicznych
  5. Związki organiczne – węglowodory, pochodne węglowodorów, reakcje związków organicznych

Aplikacja umożliwia drukowanie kart roboczych, dlatego istnieje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem. W ustawieniach każdego typu zadań można wybrać dowolną liczbę przykładów oraz ich stopień trudności. Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj zadania, które było rozwiązywane, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi i ocena końcowa. Aplikacja ma prostą obsługę i orientacja w programie jest bezproblemowa dzięki graficznemu interfejsowi. http://www.youtube.com/user/DidaktaPL/videos

Ważne informacje:

Wersja językowa: polska

Ilość stanowisk: wielostanowiskowa

Typ instalacji- należy zaznaczyć przy zamówieniu

Instalacja sieciowa: wszystkie szkolne komputery są podłączone (kablowo lub przez WiFi) do szkolnej sieci, przechowywanie danych mają w jednym, wspólnym miejscu. Aktywację wystarczy przeprowadzić tylko raz, na jednym wybranym PC, wtedy automatycznie przebiegnie aktywacja na wszystkich pozostałych PC. Klucz aktywacyjny można wykorzystać jeden raz.

Instalacja stanowiskowa: komputery nie przynależą do jednej sieci szkolnej.  W takim wypadku programy muszą być zainstalowane i aktywowane na każdym komputerze osobno.

Typ licencji: edukacyjna (dla placówek edukacyjnych)

Ważność licencji: wieczysta