Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne-dla klas 4-8

2 890,00 

Eduterapeutica Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia, Dyskalkulia

Opis

 Eduterapeutica SPE 4-8 ułatwia diagnozę potrzeb edukacyjnych uczniów

Dysleksja jest jednym z zaburzeń, które coraz częściej występuje wśród uczniów klas 4-8. A właściwie zespół specyficznych problemów z nauką w ramach, których można wyodrębnić:

 • Dysleksję (w wąskim języku) – trudności w czytaniu,
 • Dysortografię – opanowanie poprawnej pisowni,
 • Dysgrafię – opanowanie czytelnego graficznie pisania,
 • Dyskalkulię – rozumienie procesów matematycznych.

W zakresie dysfunkcji i problemów rozwojowych program Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4 – 8 obejmuje:

 • rozpoznania dysfunkcji,
 • materiały do ​​prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych,
 • materiały informacyjne wspierające rodziców,
 • ewaluację postępów ucznia.
 • Rozpoznawanie potrzeb, możliwości i trudności ucznia i diagnozy: wstępna i funkcjonalna. Pomiń jedną z najbardziej interesujących dziedzin, w której publikowane są wyjątkowe problemy i szczególnie trzeba mu pomóc.

Diagnoza wstępna i szybko i skutecznie. Badanie koncentruje się na czytaniu, pisaniu, matematyce i językach obcych.Rozpoznasz funkcje i umiejętności ucznia

Zwykle jest to rozwiązanie hipoteczne i diagnostyczne.

Multimedialny program Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne zawiera kwestionariusz, dzięki czemu może szybko i sprawnie rozpocząć rozpoznanie.

Kwestionariusz diagnostyczny jest podzielony na osiem części.
Umożliwia diagnozę następujących obszarów:
1. Czytanie
2. Pisanie
3. orientacja
4. Matematyka
5. Sprawność ruchowa
6. Reakcje na bodźce
7. Inne Umiejętności związane z uczeniem SIĘ
8. Nauka Języków Obcych

W programie jest blisko 500 różnych urządzeń multimedialnych i 400 kart pracy, które są dostępne dla nauczycieli i pedagogów.

Na podstawie diagnozy dwa plany pracy z uczniem dostosowanym do potrzeb i trudnych narzędzi (gry, karty pracy, ćwiczenia). Program zapewnia również możliwość zajęć grupowych i ewaluacji postępów ucznia i grupy.

Program zawiera takie materiały:

 • poradniki – dla nauczycieli i dla rodziców,
 • kwestionariusze i testy – dla nauczycieli,
 • ćwiczenia interaktywne dla uczniów klas 4,
 • interaktywne gry – z automatycznym dostosowaniem poziomu trudności do postępów uczniów klas 4-8,
 • ćwiczenia interaktywne – w i z trzema poziomami trudności,
 • karty pracy – z podziałem na poziomy trudności.
 • Zestaw do pracy z nauczycielami i organizacjami pedagogicznymi i psychologami do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
  • obejmuje 4 powszechne „szkolne” dysfunkcje (Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia, Dyskalkulia),
  • jest na tyle tak kompleksowy zestaw w wersji multimedialnej,
  • zawiera materiały dostępne na zajęciach ze wszystkimi uczniami wykazującymi problemy w nauce,
  • te najnowsze rozporządzenia w zakresie pomocy psychologicznej-pedagogicznej, w tym praktyczne materiały dla rodziców (prezentacje, poradniki, ulotki),
  • jest prosty w Obsługa i przystępny,
  • można uzyskać dostęp do ilości komputerów w szkole.