eSzOK 5.2 – licencja jednostanowiskowa

1 099,00 

Licencja bezterminowa na 1 stanowisko

Opis

Specjalistyczne oprogramowanie opracowane na potrzeby poradnictwa zawodowego prowadzonego w szkołach.
Program do wykorzystywania w grupowej i indywidualnej pracy doradcy zawodowego z uczniem, jak również indywidualnej pracy uczniów. Dzięki niemu doradcy w szkołach mogą pracować dużo sprawniej i oferować nowe usługi uczniom.

Program eSzOK składa się z części:

• Test bilansu i kompetencji
• Klasyfikacja zawodów i specjalności
• Świat zawodów
• Zawody z przyszłością
• Scenariusze zajęć
• Informatorium
• Współpraca 

Test bilansu i kompetencji to test do samobadania, który pomoże w zdiagnozowaniu i zaplanowaniu rozwoju kompetencji. Program automatycznie generuje wyniki dla badanych kompetencji oraz opis posiadanych kompetencji i krótkie podsumowanie. Wyniki i opis można zachować, zapisując dane na dysku lub wydrukować. Uzyskane wyniki służą do dalszej pracy nad rozwojem osobowości.

Klasyfikacja zawodów i specjalności – dzięki niej można poznać strukturę świata zawodów w Polsce. Zawody można wyszukiwać wg grup: wielkich, dużych, średnich i elementarnych, a także po nazwie zawodu.

Świat zawodów to moduł zawierający charakterystyki 556 zawodów przygotowanych według schematu:
zadania i czynności, środowisko pracy, wymagania zawodu dotyczące wiedzy, zainteresowań, zdolności, predyspozycji fizycznych i psychicznych, informacje z rynku pracy mówiące o zapotrzebowaniu na tego rodzaju specjalistę, możliwości znalezienia zatrudnienia, kształcenie.Opis zawodu można wydrukować.

Moduł Zawody z przyszłością zawiera wykaz i opisy 100 zawodów mających przyszłość na rynku pracy. Każdy z umieszczonych w tym module opisów został przygotowany według takiego samego schematu, jak opisy zawodów w module „Świat zawodów”, a dodatkowo zawiera uzasadnienie, dlaczego wybrany zawód jest tym, w którym w przyszłości będzie można znaleźć pracę.

Scenariusze zajęć to szczegółowo opracowane konspekty zajęć. Scenariusze te mogą stanowić „gotowiec”, na podstawie którego zostaną przeprowadzone zajęcia lub mogą służyć pomocą w opracowaniu własnej formy zajęć. Scenariusze zawierają gotowe rozwiązania, czyli ankiety, kwestionariusze itp. do natychmiastowego zastosowania w pracy.

Moduł Informatorium składa się z pięciu części:
• „Moja edukacja – i co dalej?” – zawiera informacje na temat obowiązującego systemu edukacyjnego w Polsce, zasad funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, uczelni wyższych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dodatkowych kursów i szkoleń, możliwości korzystania ze stypendiów oraz targów edukacyjnych i drzwi otwartych odbywających się cyklicznie w Polsce
• „Moje praktyki i wolontariat” – zawiera informacje dotyczące możliwości odbywania praktyk, pozwalających na poznanie środowiska pracy i nabycie doświadczeń zawodowych, oraz informacje dotyczące wolontariatu
• „Moja praca – tajniki poszukiwania zatrudnienia” zawiera informacje dotyczące rynku pracy, instrukcje, jak napisać CV i list motywacyjny, pomoże przygotować się do rozmowy z pracodawcą oraz podpowie, jak i gdzie skutecznie szukać pracy
• „Moja firma dziś lub jutro” to zbiór informacjii o biznesplanie, zakładaniu własnej działalności gospodarczej, możliwościach uzyskania dofinansowania na prowadzenie firmy
• „Unia Europejska dla Młodych” to praktyczne informacje odnośnie konkretnych programów, takich jak: Eurodesk, Europejski Portal Młodzieży, program Erasmus Plus
Każda część zawiera aktywne linki, dzięki którym można poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą konkretnego zagadnienia.

W module Współpraca scharakteryzowane zostały instytucje związane z poradnictwem zawodowym. Można dowiedzieć się, czym zajmują się poszczególne typy instytucji i jaką oferują pomoc. Przy instytucjach (podzielonych na województwa) umieszczono aktywne linki do stron już konkretnych instytucji, na których można znaleźć interesujące informacje dodatkowe.

. Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027 tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl