eSzOK 5.1 (licencja jednostanowiskowa)

861,00 

Licencja bezterminowa na 1 stanowisko Program „eSzOK” jest specjalistycznym oprogramowaniem opracowanym na potrzeby poradnictwa zawodowego prowadzonego w szkołach.

SKU: PG-PZ-05

Opis

Licencja bezterminowa na 1 stanowisko Program „eSzOK” jest specjalistycznym oprogramowaniem opracowanym na potrzeby poradnictwa zawodowego prowadzonego w szkołach. Elementy programu rozwijane są od kilku lat, np. ogromna baza informacji o zawodach. Zastosowanie naszego programu umożliwia dużo efektywniejszą pracę w dziedzinie poradnictwa zawodowego i osiągnięcie właściwych rezultatów przy mniejszym nakładzie pracy. Program cechuje duża innowacyjność i zastosowanie nowych rozwiązań – dzięki niemu doradcy w szkołach mogą pracować dużo sprawniej i oferować nowe usługi uczniom. Jest to program do wykorzystywania w pracy grupowej, indywidualnej pracy doradcy zawodowego z uczniem, jak również indywidualnej pracy uczniów. Program „eSzOK” zbudowany jest z siedmiu modułów: Test bilansu i kompetencji to test do samobadania, który pomoże w zaplanowaniu rozwoju 11 kompetencji: zarządzanie własną karierąintensywne myśli twórczekulturę osobistąumiejętności werbalnemyślenie twórcze – kreatywnośćobsługa komputerawspółdziałanie w grupiemyślenie logiczneefektywne zarządzanie czasemznajomość Internetukształcenie ustawiczne – umiejętność ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności Program automatycznie generuje wyniki dla 11 testowanych kompetencji oraz opis posiadanych kompetencji i krótkie podsumowanie. Wyniki i opis można zachować, zapisując dane na dysku lub wydrukować. Uzyskane wyniki posłużą do dalszej pracy nad rozwojem własnej osobowości. Klasyfikacja zawodów i specjalności została przygotowana według najnowszego rozporządzenia wydanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Świat zawodów to moduł zawierający charakterystyki 556 zawodów przygotowanych przez doradców zawodowych według jednorodnego schematu. Przygotowane charakterystyki opisują: zadania i czynności, środowisko pracy, wymagania zawodu dotyczące wiedzy, zainteresowań, zdolności, predyspozycji fizycznych i psychicznych, informacje z rynku pracy mówiące o zapotrzebowaniu na tego rodzaju specjalistę i możliwości znalezienia zatrudnienia, kształcenie. Dzięki opcji „drukuj” można uzyskać opis zawodu w formie papierowej. Moduł Zawody z przyszłością zawiera wykaz i opisy 100 zawodów mających przyszłość na rynku pracy. Każdy z umieszczonych w tym module opisów został przygotowany według takiego samego schematu, jak opisy zawodów w module „Świat zawodów”, a dodatkowo zawiera uzasadnienie, dlaczego wybrany zawód jest tym, w którym w przyszłości będzie można znaleźć pracę. Scenariusze zajęć to szczegółowo opracowane konspekty zajęć uwzględniające założony przebieg wydarzeń i specyficzne otoczenie oraz okoliczności, które mogą zaistnieć. Scenariusze zamieszczone w programie mogą służyć pomocą we własnym opracowaniu zajęć lub mogą stanowić „gotowiec”, na podstawie którego zostaną przeprowadzone zajęcia. Scenariusze zawierają gotowe rozwiązania, czyli ankiety, kwestionariusze itp. do natychmiastowego zastosowania w pracy. Moduł Informatorium składa się z pięciu części: w zakładce „Moja edukacja – i co dalej?” znajdują się informacje na temat obowiązującego systemu edukacyjnego w Polsce, zasad funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, uczelni wyższych, edukacji pozaszkolnej, czyli kursów i szkoleń, możliwości korzystania ze stypendiów oraz targów edukacyjnych odbywających się cyklicznie w Polscew zakładce „Moje praktyki i wolontariat” znajdziemy informacje dotyczące możliwości odbywania praktyk pozwalających na poznanie środowiska pracy i nabycie doświadczeń zawodowych oraz wolontariatuzakładka „Moja praca – tajniki poszukiwania zatrudnienia” zawiera informacje dotyczące rynku pracy, instrukcje, jak napisać doskonałe CV i list motywacyjny, pomoże przygotować się do rozmowy z pracodawcą i co najważniejsze – podpowiada, jak i gdzie skutecznie szukać pracyzakładka „Moja firma dziś lub jutro” to zbiór informacjii o biznesplanie, zakładaniu własnej firmy, możliwościach uzyskania dofinansowania na prowadzenie firmy oraz co to oznacza być dobrym szefem…zakładka „Unia Europejska dla Ciebie” to praktyczne informacje odnośnie konkretnych programów, takich jak: Eurodesk, Młodzież, Leonardo da Vinci, Comenius i o tym, co one mogą dać uczniowi Każda zakładka zawiera aktywne linki, dzięki którym można poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą konkretnego zagadnienia. W module Współpraca scharakteryzowanych zostało 17 instytucji związanych z poradnictwem zawodowym. Klikając na poszczególne zakładki z nazwami instytucji, dowiedzieć się można, czym zajmują sięi jaką oferują pomoc. W każdej zakładce umieszczono aktywne linki do konkretnych instytucji, a klikając na nie, można znaleźć interesujące informacje dodatkowe. Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027 tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl