Eurotest-5 Chemia

74,00 

Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów i sprawdzianów. Zawiera bazę ok. 1200 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak teksty źródłowe, tabele, schematy, ryciny.

SKU: SOW-PM-07

Opis

Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów i sprawdzianów. Zawiera bazę ok. 1200 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak teksty źródłowe, tabele, schematy, ryciny. Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez nauczyciela. Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Zadania zostały opracowane zgodnie z Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów. Program obejmuje pełen zakres wiadomości dla klas 1-3 gimnazjum. Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników. Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp. Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych przez oficynę. Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności (podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte). Nauczyciele oszczędzają swój czas – przygotowują sprawdzian testowy dla klasy, z podziałem na grupy, w ciągu 20 min. Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny. Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów (kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu. Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z uczniem). Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli ponieważ zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, schematami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków, programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny program komputerowy, z którego korzysta już kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju. Zadania zostały pogrupowane w następujących działach: 1. Substancje i ich przemiany. Przemiany fizyczne i chemiczne.Przeliczanie jednostek.Mieszaniny i sposoby ich rozdzielania.Powietrze, gazy, tlenki.Zanieczyszczenia wody i powietrza. 2. Teoria atomowo-cząsteczkowa. Atom, cząsteczka, wzory chemiczne. 3. Podstawowe prawa chemiczne. Równania reakcji chemicznych.Prawo stałości składu, prawo zachowania masy.Stechiometria. 4. Roztwory. Rozpuszczalność, stężenia procentowe. 5. Budowa atomu. Budowa atomu.Układ okresowy pierwiastków, właściwości wybranych pierwiastków.Zjawisko promieniotwórczości. 6. Wiązania chemiczne. 7. Związki nieorganiczne. Kwasy.Wodorotlenki.Sole.Surowce i minerały nieorganiczne. 8. Reakcje w roztworach wodnych. Dysocjacja elektrolityczna.Reakcje jonowe.Pojęcie pH. 9. Chemia organiczna. Węglowodory.Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów. 10. Zadania przekrojowe. Równania reakcji – powtórzenie.Zadania rachunkowe – powtórzenie.Zadania przekrojowe. Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027 tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl