Eurotest-5 Fizyka

74,00 

Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów i sprawdzianów. Zawiera bazę ok. 1300 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak teksty źródłowe, tabele, schematy, ryciny.

SKU: SOW-PM-06 Kategoria:

Opis

Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów i sprawdzianów. Zawiera bazę ok. 1300 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak teksty źródłowe, tabele, schematy, ryciny. Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez nauczyciela. Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Zadania zostały opracowane zgodnie z Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów. Program obejmuje pełen zakres wiadomości dla klas 1-3 gimnazjum. Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników. Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp. Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych przez oficynę. Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności (podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte). Nauczyciele oszczędzają swój czas – przygotowują sprawdzian testowy dla klasy, z podziałem na grupy, w ciągu 20 min. Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny. Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów (kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu. Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z uczniem). Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli ponieważ zawiera największą dostępną wnaszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, schematami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków, programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny program komputerowy, z którego korzysta już kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju. Zadania zostały pogrupowane w następujących działach: 1. Miary i jednostki. 2. Budowa i właściwości materii. Masa i gęstość substancji.Budowa gazów, cieczy i ciał stałych. 3. Hydrostatyka. Podstawowe wiadomości o ciśnieniu.Prawo Archimedesa. Pływanie ciał. 4. Kinematyka. Ruch prostoliniowy.Ruch po okręgu. Ruch drgający. 5. Dynamika. Podstawowe wiadomości o sile.Zasady dynamiki.Spadanie ciał.Zasada zachowania pędu.Siły tarcia. Siły w ruchu po okręgu. 6. Ziemia i Kosmos. Prawo powszechnej grawitacji.Budowa Układu Słonecznego. 7. Praca, moc, energia mechaniczna. Energia mechaniczna i jej przemiany.Praca i moc.Maszyny proste. 8. Energia w zjawiskach cieplnych. Rozszerzalność cieplna, temperatura i termometry.Bilans energii w zjawiskach cieplnych.Zmiana stanów skupienia. 9. Elektrostatyka. Prawo Coulomba. Pole elektrostatyczne.Elektryzowanie ciał. 10. Prąd elektryczny. Obwód prądu stałego.Opór elektryczny przewodnika. 11. Magnetyzm Pole magnetyczne magnesów i przewodników z prądem.Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. 12. Fale. Fale mechaniczne.Fale elektromagnetyczne i ich zastosowanie.Zjawiska optyczne. 13. Atom i jądro atomowe Promieniotwórczość naturalna Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027 tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl