Eurotest-5 Historia SP

74,00 

Szkoła Podstawowa, testy szóstoklasisty Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów, zawierający bazę ok. 1000 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o teksty źródłowe i elementy graficzne takie jak tabele, schematy, rysunki itp.

SKU: SOW-H-03 Kategoria:

Opis

Szkoła Podstawowa, testy szóstoklasisty Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów, zawierający bazę ok. 1000 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o teksty źródłowe i elementy graficzne takie jak tabele, schematy, rysunki itp. Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez nauczyciela. Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Zadania zostały opracowane zgodnie z Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów. Program obejmuje pełen zakres wiadomości dla klas 4-6 w szkole podstawowej. Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników. Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp. Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych przez oficynę. Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności (podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte). Nauczyciele oszczędzają swój czas – przygotowują sprawdzian testowy dla klasy, z podziałem na grupy, w ciągu 20 min. Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny. Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów (kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu. Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z uczniem). Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli ponieważ zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, mapami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków, programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny program komputerowy, z którego korzysta już kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju. Zadania zostały pogrupowane w następujących działach: 1. Podróż w przeszłość * Co to jest historia? * Czas w historii * Źródła historyczne * Początki świata i człowieka 2. Ja – Rodzina – Społeczeństwo * Rodzina, dom, szkoła * Człowiek to brzmi dumnie * Obywatel 3. Moja mała i duża ojczyzna * Polska na mapie Europy i świata * Narodowe symbole Polaków * Krainy historyczno – geograficzne Polski * Środowisko przyrodnicze * Dziedzictwo kulturowe 4. Moje korzenie * Kultura antyczna na tle dziejów Europy * Narody Europy * Nasi sąsiedzi na przestrzeni wieków * Organizacje międzynarodowe 5. Historia Polski * Wydarzenia i osoby ważne dla Polaków * Ziemie polskie przed Piastami * Państwo Piastów * Społeczeństwo Polski średniowiecznej * Polska Jagiellonów * Rzeczpospolita szlachecka * Rozbiory – upadek Rzeczypospolitej * II Rzeczpospolita * Polacy w II wojnie światowej * Czasy PRL – u * III Rzeczpospolita 6. Historia Europy * Dzieje Greków i Rzymian * Europa średniowieczna * Renesans * Od baroku do oświecenia * Wiek XIX * Wiek XX 7. Historia świata * Cywilizacje wielkich rzek * Odkrycia geograficzne i wielcy podróżnicy * Świat XX wieku 8. Religie świata * Wierzenia Greków i Rzymian * Największe religie monoteistyczne * Świątynie i klasztory * Religie świata 9. Życie przez stulecia * Ludzkie siedziby * Praca * Komunikacja i handel * Zdrowie * Nauka * Wypoczynek * Wojsko * Wynalazki * Życie codzienne Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027 tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl