GRAMATYKA DLA NAJMŁODSZYCH

359,00 

Zawiera 44 tablice informacyjno – ilustracyjne formatu B-3 (na swych odwrotach zaopatrzone są w rzepy lub magnesy)

Opis

Zawiera 44 tablice informacyjno – ilustracyjne formatu B-3 (na swych odwrotach zaopatrzone są w rzepy lub magnesy) przedstawiające wszystkie wprowadzone i wymagane przez program nauczania w klasach I-III części mowy, części zdania i rodzaje zdań. I tak, na czerwonych tablicach znalazły się wiadomości o częściach mowy takich jak:

 • rzeczownik

 • czasownik

 • przymiotnik

 • przysłówek

 • liczebnik.

Na kolejnych 3 niebieskich tablicach przedstawione zostały dwie części zdania: podmiot i orzeczenie (pojęcia, którymi powinien operować nauczyciel, nie egzekwując ich od uczniów). Na 2 tablicach przedstawiamy przykłady zdań:

 • oznajmujących

 • pytających

 • rozkazujących

 • wykrzyknikowych.

Ostatnią część pomocy stanowią obrazów:

 • nad stawem

 • nad rzeką

 • pastwisko

 • zapadła noc

 • w kinie

będących bazą do najróżniejszych ćwiczeń gramatycznych, a także ćwiczeń w mówieniu i pisaniu.

Uzupełnieniem powyższych obrazów są rozsypanki wyrazowe, znaki interpunkcyjne i pytania pomocnicze umieszczone na ostatnich siedmiu, przeznaczonych do pocięcia tablicach. Instrukcja zawiera propozycje ćwiczeń i zabaw.