Historia i społeczeństwo – Zestaw foliogramów + program CD

328,00 

Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający: 60 kolorowych foliogramów z ilustracjami;program komputerowy na płycie CD (zawiera 60 kolorowych obrazów i 60 ilustrowanych kart pracy z ćwiczeniami, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu);całość w sztywnej teczce z rączką; Materiał ilustracji oraz ćwiczeń opracowany został w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół. Obejmuje on cały zakres szkoły podstawowej dla klas IV-VI.

Opis

Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający: 60 kolorowych foliogramów z ilustracjami;program komputerowy na płycie CD (zawiera 60 kolorowych obrazów i 60 ilustrowanych kart pracy z ćwiczeniami, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu);całość w sztywnej teczce z rączką; Materiał ilustracji oraz ćwiczeń opracowany został w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół. Obejmuje on cały zakres szkoły podstawowej dla klas IV-VI. Historia i społeczeństwo (klasy IV-VI). Spis tematów foliogramów: 1. Historia jako nauka 2. Historia mojej rodziny 3. Źródła historyczne 4. Jak zmierzyć czas? 5. Kiedy to było, czyli o czasie w historii? 6. Sposoby pomiaru czasu 7. Najsłynniejsze miejsca w regionie 8. Polskie symbole narodowe 9. Historia w związkach frazeologicznych 10. Pochodzenie człowieka 11. Umiejętności człowieka prehistorycznego 12. Ogień sprzymierzeńcem człowieka 13. Rewolucja neolityczna 14. Dziedzictwo cywilizacyjne ludów Bliskiego Wschodu 15. Dziedzictwo cywilizacyjne ludów Dalekiego Wschodu 16. Religie starożytne 17. Rolnictwo w starożytności 18. Judaizm 19. Dzieje pisma 20. Ubiór w starożytności 21. Wierzenia Greków 22. Ateny – wspaniałe miasto 23. Igrzyska olimpijskie 24. Porządki architektoniczne starożytnej Grecji 25. Dziedzictwo cywilizacyjne starożytnych Greków 26. Wierzenia Rzymian 27. Niewolnictwo 28. Rzym wspaniały 29. Żołnierz w starożytności 30. Ubiór w starożytności 31. Dziedzictwo cywilizacyjne starożytnych Rzymian 32. Ubiór w średniowieczu 33. Gród i podgrodzie 34. Islam 35. Średniowieczne klasztory 36. Średniowieczny zamek i jego mieszkańcy 37. Wieś w średniowieczu 38. Życie w średniowiecznej wsi 39. Folwark szlachecki 40. Średniowieczne miasto 41. Społeczeństwo miejskie w średniowieczu 42. Dynastia Piastów 43. Architektura średniowiecza 44. Nowa epoka – odrodzenie 45. Geniusz Leonarda 46. Wielkie odkrycia geograficzne 47. O skutkach odkryć geograficznych 48. Kultura PLNotego wieku 49. Dynastia Jagiellonów 50. Strój szlachecki w XVII wieku 51. Żołnierz polski w XVII wieku 52. Królowie elekcyjni 53. Epoka oświecenia 54. Polskie powstania narodowe 55. O rusyfikacji i germanizacji 56. Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem? 57. Ubiór w XIX wieku 58. Wynalazki XIX i początku XX wieku 59. Technika w czasie I wojny światowej 60. Życie w PRL-u …Eurotest-plansze to idealne narzędzie dla nowoczesnych szkół i nauczycieli pragnących przygotować uczniów do pracy z szeroko pojętym materiałem ilustracyjnym (odczytywanie informacji). Program pozwala stosować w praktyce tak ważną zasadę poglądowości w nauczaniu… Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027 tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl