Hydrosfera – foliogramy dla gimnazjum

199,00 

Folie zawierają kolorowe rysunki omawianych tworów naturalnych, takich jak wulkany czy lodowce. Rysunki zostały wykonane przez wykwalifikowanych plastyków. Ich przejrzystość pozwala grupie łatwo pogłębić wiedzę. Dla nauczyciela, komentowanie folii jest znacznie prostsze i bardziej efektywne niż próba odwzorowania omawianych tworów na tablicy.

SKU: GP-G-04 Kategoria:

Opis

Folie zawierają kolorowe rysunki omawianych tworów naturalnych, takich jak wulkany czy lodowce. Rysunki zostały wykonane przez wykwalifikowanych plastyków. Ich przejrzystość pozwala grupie łatwo pogłębić wiedzę. Dla nauczyciela, komentowanie folii jest znacznie prostsze i bardziej efektywne niż próba odwzorowania omawianych tworów na tablicy. Dział obejmuje następujące tematy: 1.Postacie wody na Ziemi. 2.Schemat krążenia wody w przyrodzie. 3.Przypływy i odpływy. 4.System rzeczny. 5.Działalność rzeki wzdłuż jej brzegu. 6.Wody artezyjskie i subartezyjskie. 7.System wód podziemnych. 8.Zjawiska krasowe. 9.Gejzer. 10.Przykłady jezior. 11.Lodowiec górski. 12.Dolina polodowcowa. Numery oznaczają kolejne folie formatu A4. Zamówienia można również składać telefonicznie 694-294-027 lub (32) 280-46-24