Język polski 1 – Didakta: Części mowy SP

499,00 

Program do tablicy multimedialnej i stanowisk komputerowych. Multilicencja szkolna na 20 PC,  CD-ROM.

Producent: Silcom Multimedia

Opis

Ten multimedialny program edukacyjny służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie odmiennych i nieodmiennych części mowy  na poziomie szkoły podstawowej. Ćwiczenie Zadania i ćwiczenia interaktywne są podzielone na następujące działy tematyczne:

  1. Czasowniki i rzeczowniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, aspekt czasowników, czasowniki osobowe/nieosobowe, kategorie rzeczowników
  2. Przymiotniki i liczebniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, związki wyrazowe, kategorie liczebników
  3. Zaimki i przysłówki – rozpoznaj w zdaniach, formy, związki wyrazowe, kategorie zaimków, stopniowanie przysłówków
  4. Przyimki i spójniki – rozpoznaj w zdaniach, wyrażenia przyimkowe, funkcje spójnikow w zdaniach
  5. Partykuły i wykrzykniki – rozpoznaj w zdaniach, funkcje partykuł i wykrzykników w zdaniach Interaktywność

Aplikacja umożliwia drukowanie ćwiczeń oraz testów, dzięki czemu istnieje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem. W ustawieniach każdego typu zadań można wybrać dowolną liczbę przykładów w zakresie od 5 do 30. Program jest łatwy w obsłudze i dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu orientacja w programie nie stanowi problemu, także dla dzieci. Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uzyskane przez dzieci wpisywane są do pliku, w którym zawarty jest rodzaj rozwiązywanego zadania, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocena końcowa.

Ważne informacje:

  1. Wersja językowa: polska
  2. Ilość stanowisk: wielostanowiskowa
  3. Typ instalcji- należy wybrać

Instalacja sieciowa: wszystkie szkolne komputery są podłączone (kablowo lub przez WiFi) do szkolnej sieci, przechowywanie danych mają w jednym, wspólnym miejscu. Aktywację wystarczy przeprowadzić tylko raz, na jednym wybranym PC, wtedy automatycznie przebiegnie aktywacja na wszystkich pozostałych PC. Klucz aktywacyjny można wykorzystać jeden raz.

Instalacja stanowiskowa: komputery nie przynależą do jednej sieci szkolnej.  W takim wypadku programy muszą być zainstalowane i aktywowane na każdym komputerze osobno.

  1. Typ licencji: edukacyjna (dla placówek edukacyjnych) na 20 PC
  2. Ważność licencji: wieczysta

Program jest również dostępny online, nie trzeba go instalować, ponieważ działa w dowolnej przeglądarce, jest także odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych.

Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl