Język polski 2 – Didakta: Składnia, Frazeologia, Słowotwórstwo… SP

499,00 

Program do tablicy multimedialnej. Multilicencja szkolna na 20 PC, CD-ROM.

Producent: Silcom Multimedia

SKU: D-JP-03 Kategoria:

Opis

Didakta – Język polski 2 to multimedialny program edukacyjny dla dzieci. Służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie składni zdania, frazeologii, słowotwórstwa, ortografii i interpunkcji na poziomie szkoły podstawowej. Ćwiczenie Zadania i ćwiczenia interaktywne podzielone są na następujące działy tematyczne:

  1. Składnia – zdanie pojedyncze/złożone, cel wypowiedzi, równoważnik zdania, podmiot i orzeczenie, części zdania
  2. Frazeologia i semantyka – znaczenie zwrotów, synonimy, antonimy, homonimy
  3. Słowotwórstwo – rodzina wyrazów, rdzeń
  4. Ortografia (dyktanda) – uzupełnianie ó/u, rz/sz/ż, h/ch, en/ę, o/ą, wyraz nie
  5. Interpunkcja i fonetyka – interpunkcja w zdaniach pojedynczych i złożonych, głoski miękkie/twarde, ustne/nosowe, dźwięczne/bezdźwięczne

Aplikacja umożliwia drukowanie ćwiczeń oraz testów, dzięki czemu istnieje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem. W ustawieniach każdego typu zadań można wybrać dowolną liczbę przykładów w zakresie od 5 do 30. Program jest łatwy w obsłudze, dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu orientacja w programie nie stwarza żadnych problemów. Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uzyskane przez dzieci są wpisywane do pliku, w którym jest zawarty rodzaj rozwiązywanego zadania, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocena końcowa.

Ważne informacje:

  1. Wersja językowa: polska
  2. Ilość stanowisk: wielostanowiskowa
  3. Typ instalcji- należy wybrać

Instalacja sieciowa: wszystkie szkolne komputery są podłączone (kablowo lub przez WiFi) do szkolnej sieci, przechowywanie danych mają w jednym, wspólnym miejscu. Aktywację wystarczy przeprowadzić tylko raz, na jednym wybranym PC, wtedy automatycznie przebiegnie aktywacja na wszystkich pozostałych PC. Klucz aktywacyjny można wykorzystać jeden raz.

Instalacja stanowiskowa: komputery nie przynależą do jednej sieci szkolnej.  W takim wypadku programy muszą być zainstalowane i aktywowane na każdym komputerze osobno.

  1. Typ licencji: edukacyjna (dla placówek edukacyjnych) na 20 PC
  2. Ważność licencji: wieczysta

Program jest również dostępny online, nie trzeba go instalować, ponieważ działa w dowolnej przeglądarce, jest także odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych.

Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl