Junior EDU- Seria Akademia UmysłuŽ

349,00 

Multimedialny system do prowadzenia zajęć ukierunkowanych na rozwój pamięci oraz koncentracji uwagi u dzieci.

Opis

Czym jest Akademia Umysłu®Junior EDU? Jest to kompletny, nowoczesny system do prowadzenia zajęć ukierunkowanych na rozwój pamięci oraz koncentracji uwagi. Zawiera multimedialne gry dla dzieci oraz szczegółowe scenariusze zajęć. Został opracowany przez psychologów dziecięcych i metodyków. Przeznaczony jest do wykorzystania na następujących etapach: edukacja przedszkolna edukacja wczesnoszkolna Podczas zabawy dzieci rozwijają pamięć, spostrzegawczość, koncentrację i myślenie przyczynowo -skutkowe. Gry zawierają także wiele elementów edukacyjnych, dostarczających wiedzy o otaczającym świecie np. poznawanie gatunków kwiatów, drzew, zwierząt, tradycji świątecznych, miast Polski, flag państw, zasad sortowania odpadów. Co znajdziesz w pakiecie? Akademia Umysłu® Junior EDU to pełny pakiet, który zawiera wiele gotowych materiałów: 80 multimedialnych gier edukacyjnych, gotowe scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, konspekty pogadanek, autorski system motywacyjny (komplet dyplomów, karty motywacyjne z naklejkami), licencja wielostanowiskowa. Co zyskasz dzięki wykorzystaniu pakietu? otrzymasz gotowe materiały do prowadzenia zajęć uatrakcyjnisz swoje zajęcia o ciekawą i ulubioną przez dzieci formę pracy z komputerem wykorzystasz w swojej pracy nowoczesne technologie rozbudzisz u dzieci pasję do nauki wykształcisz u dzieci umiejętności, od których zależy powodzenie dalszej edukacji System możesz wykorzystywać podczas: zajęć grupowych z użyciem tablicy interaktywnej lub projektora multimedialnego, pracy indywidualnej przed komputerem.