Kierowanie zespołem

135,00 

Interaktywny program szkoleniowy na CD-ROM UWAGA Programy treningowe nie działają w komputerach z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Vista w wersji 64-bitowej.

Opis

Interaktywny program szkoleniowy na CD-ROM Program szkolenia: Szefowie i podwładni. ·znaczenie słowa „kierownik” ·rola kierownika w firmie ·relacje pomiędzy szefem, a zespołem ·zlecanie i delegowanie zadań Kierownik jako lider i menedżer. ·różnice pomiędzy menedżerem a liderem ·jak stać się liderem Zadania i funkcje kierownika. ·zadania kierownika ·pięć funkcji kierowniczych ·właściwe proporcje pomiędzy funkcjami Style kierowania. ·kierownicy skupieni na ludziach i na zadaniach ·cztery style kierowania zespołem ·efektywność poszczególnych stylów Dopasowanie ludzi w zespole. ·osiem ról pełnionych w zespole ·mocne i słabe strony poszczególnych ról ·jak jest Twoja psychologiczna rola w zespole Kierownik porozumiewa się z zespołem. ·komunikacja interpersonalna – podstawa współpracy w zespole ·na czym polega efektywna komunikacja ·jak skutecznie mówić ·jak skutecznie słuchać Siła władzy – jak ją rozwijać. ·pięć filarów siły władzy ·władza odniesienia i budowanie autorytetu ·jak poprzez swój wizerunek wzmocnić autorytet Motywowanie podwładnych do pracy. ·co skłania ludzi do pracy ·motywy i potrzeby ·czynniki demotywujące ·jak motywować Udzielanie informacji zwrotnej podwładnym. ·ocenianie wykonania pracy ·skuteczna pochwała ·skuteczna krytyka Kierownik szkoli i rozwija swój zespół. ·co to jest coaching ·jak przygotować się do roli „trenera” podwładnych ·jak szkolić i rozwijać swój zespół. UWAGA Programy treningowe nie działają w komputerach z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Vista w wersji 64-bitowej.