Koronawirus- sposoby postępowania. Zestaw edukacyjny

249,00 

Zestaw osiemnastu zafoliowanych plansz formatu A3 + karty pracy + płyta CD. Pomoc dydaktyczna wyjaśnia podstawowe pojęcia oraz zasady zachowania się w przedszkolu i szkole podczas pandemii koronawirusa.

SKU: ET-P-002 Kategorie: ,

Opis

Zestaw edukacyjny „Koronawirus – sposoby postępowania” Zestaw edukacyjny na planszach, komputerze i tablicy interaktywnej

Zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego zadaniem przedszkola jest tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie oraz poprawy sprawności ruchowej. Nadeszły czasy, kiedy zasady zachowania higieny oraz przestrzegania zdrowotnych norm społecznych nabrały szczególnego znaczenia. Dobrze jest zapoznać dzieci z podstawowymi pojęciami dotyczącymi pandemii koronawirusa oraz ze sposobami uniknięcia zakażenia. Wiedza ta pomoże w utrzymaniu zdrowia dzieci oraz w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

W tym właśnie celu stworzyliśmy zestaw edukacyjny „Koronawirus – sposoby postępowania”. Korzystając z kolorowych plansz, nauczyciel może w obrazowy sposób wyjaśnić dzieciom:

 • co to jest koronawirus?

 • gdzie i jak można się zarazić?

 • jak uniknąć zakażenia?

 • kiedy i jak myć ręce oraz jak zakładać i zdejmować maseczkę?

 • co to jest dystansowanie społeczne i czemu służy?

 • jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa?

Przeznaczenie:
1. Do wykorzystania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przy realizacji treści z zakresu:
– kształtowania prawidłowych postaw prozdrowotnych
– kształtowania dobrych nawyków higienicznych
2. Jako pomoc demonstracyjna dla nauczycieli.
3. Jako materiał ćwiczeniowy dla dzieci.

Materiał dydaktyczny zawiera:

 • Kolorowe plansze formatu A-3, zafoliowane obustronnie, jednorodne graficznie (18szt);
 • Karty pracy dla dzieci do kopiowania, kolorowania i wycinania;
 • Płytę CD ze wszystkimi planszami i kartami pracy z możliwością wielokrotnego drukowania;
 • Sztywną teczkę z rączką do przechowywania zestawu

Spis kolorowych plansz:

 1. Co to jest koronawirus?

 2. COVID-19 – co to jest?

 3. Jak rozprzestrzenia się koronawirus?

 4. Gdzie może być koronawirus?

 5. Jak możemy się zarazić wirusem w pociągu?

 6. Jak możemy zarazić się wirusem przy powitaniu?

 7. Co to jest pandemia?

 8. Na COVID-19 mogą zachorować osoby w różnym wieku.

 9. Jak sprawdzić czy ktoś jest chory?

 10. Jak zapobiegamy rozprzestrzenianiu się koronawirusa?

 11. Co to jest dystansowanie społeczne i czemu służy?

 12. Kiedy myjemy ręce?

 13. Jak poprawnie myć ręce?

 14. Jak zakładać i zdejmować maseczkę?

 15. Zasady zachowania się w przedszkolu podczas pandemii.

 16. Zasady postępowania rodziców podczas pandemii.

 17. Dziękujemy pracownikom służby zdrowia za opiekę.

 18. Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy muszą pracować podczas pandemii.