Litosfera i wnętrze Ziemi – foliogramy dla gimnazjum

239,00 

Folie zawierają kolorowe rysunki omawianych tworów naturalnych, takich jak wulkany czy lodowce. Rysunki zostały wykonane przez wykwalifikowanych plastyków. Ich przejrzystość pozwala grupie łatwo pogłębić wiedzę. Dla nauczyciela, komentowanie folii jest znacznie prostsze i bardziej efektywne niż próba odwzorowania omawianych tworów na tablicy.

SKU: GP-G-02 Kategoria:

Opis

Folie zawierają kolorowe rysunki omawianych tworów naturalnych, takich jak wulkany czy lodowce. Rysunki zostały wykonane przez wykwalifikowanych plastyków. Ich przejrzystość pozwala grupie łatwo pogłębić wiedzę. Dla nauczyciela, komentowanie folii jest znacznie prostsze i bardziej efektywne niż próba odwzorowania omawianych tworów na tablicy. Dział obejmuje następujące tematy: 1.Podział dziejów Ziemi. 2.Budowa wnętrza Ziemi. 3.Skład chemiczny Ziemi. 4.Magnetosfera. 5.Rozmieszczenie stref klimatycznych. 6.Tworzenie się i rozpad izotopu 14C. 7.Cykl geologiczny. 8.Mechanizm ruchów wielkich płyt litosfery. 9.Rozmieszczenie wulkanów i natężenie trzęsień Ziemi. 10.Wielkość lądów. 11.Formy występowania skał magmowych. 12.Uskoki. 13.Zrąb i rów tektoniczny. 14.Strefy roślinne na świecie. 15.Formy ukształtowania dna oceanów. Numery oznaczają kolejne folie formatu A4. Zamówienia można również składać telefonicznie 694-294-027 lub (32) 280-46-24