Matematyka – Zestaw plansz w wersji drukowanej + program CD

329,00 

Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający: 60 kolorowych, obustronnie zafoliowanych, sztywnych plansz poglądowych w formacie A-3 oraz program komputerowy na płycie CD (zawiera 60 kolorowych plansz i 60 ilustrowanych kart pracy, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu). Grupa obiorców: szkoła podstawowa

Opis

Grupa obiorców: szkoła podstawowa

Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający:

  • -60 kolorowych, obustronnie zafoliowanych, sztywnych plansz poglądowych w formacie A-3;
  • -program komputerowy na płycie CD (zawiera 60 kolorowych plansz i 60 ilustrowanych kart pracy, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu);
  • -całość w sztywnej teczce z rączką;

Materiał ilustracji oraz ćwiczeń opracowany został w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół. Obejmuje on cały zakres szkoły podstawowej dla klas IV-VI.

Eurotest-plansze – matematyka (klasy IV-VI).

Spis tematów plansz:

1.      Dziesiątkowy system pozycyjny
2.      Rzymski system zapisu liczb
3.      Liczby naturalne na osi liczbowej
4.      Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych
5.      Mnożenie liczb naturalnych- własności
6.      Kolejność wykonywania działań
7.      Potęgowanie
8.      Podzielność liczb naturalnych
9.      Ułamki zwykłe
10.      Ułamki zwykłe na osi liczbowej
11.      Rozszerzanie i skracanie ułamków
12.      Porównywanie ułamków
13.      Dodawanie i odejmowanie ułamków
14.      Ułamki niewłaściwe i liczby mieszane
15.      Ułamki dziesiętne
16.      Porównywanie ułamków dziesiętnych – oś liczbowa
17.      Wyrażenia algebraiczne
18.      Wartość liczbowa wyrażeń algebraicznych
19.      Liczby ujemne
20.      Liczby ujemne na osi liczbowej
21.      Procenty
22.      Obliczenia procentowe
23.      Prostokątny układ współrzędnych
24.      Przyporządkowania
25.      Diagram obrazkowy
26.      Diagram słupkowy
27.      Diagram prostokątny i kołowy
28.      Skala
29.      Plan
30.      Czas i kalendarz
31.      Podstawowe figury geometryczne
32.      Prosta, półprosta, odcinek
33.      Łamana
34.      Długość odcinka. Jednostki długości
35.      Rodzaje kątów
36.      Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe
37.      Prostokąt i kwadrat – własności
38.      Pole prostokąta. Jednostki pola
39.      Okrąg i koło
40.      Kąty w kole
41.      Trójkąt – własności
42.      Podział trójkątów ze względu na boki
43.      Klasyfikacja trójkątów
44.      Równoległobok i romb
45.      Trapez i deltoid
46.      Podział czworokątów
47.      Pole trójkąta
48.      Pole równoległoboku
49.      Pole rombu
50.      Pole trapezu i deltoidu
51.      Symetria osiowa
52.      Oś symetrii figury
53.      Prostopadłościan
54.      Siatki prostopadłościanu
55.      Objętość, jednostki objętości
56.      Pole powierzchni prostopadłościanu
57.      Objętość prostopadłościanu
58.      Graniastosłup prosty, siatki
59.      Pole powierzchni i objętość graniastosłupa
60.      Ostrosłup

.Eurotest-plansze to idealne narzędzie dla nowoczesnych szkół i nauczycieli pragnących przygotować uczniów do pracy z szeroko pojętym materiałem ilustracyjnym (odczytywanie informacji). Program pozwala stosować w praktyce tak ważną zasadę poglądowości w nauczaniu…

Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027 tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl