Młodzieżowe Portfolio Kariery

43,00 

Młodzieżowe Portfolio Kariery, w wersji drukowanej, to indywidualna forma dokumentowania pracy każdego ucznia podczas procesu samopoznania, poznawania mechanizmów rynku pracy, świata zawodów i wreszcie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych. Portfolio przeznaczone jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

SKU: PG-PZ-09+xyz

Opis

Młodzieżowe Portfolio Kariery, w wersji drukowanej, to indywidualna forma dokumentowania pracy każdego ucznia podczas procesu samopoznania, poznawania mechanizmów rynku pracy, świata zawodów i wreszcie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych. Portfolio przeznaczone jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Portfolio zostało opracowane w formie wędrówki po górskich szlakach, co pozwala na uzmysłowienie sobie, iż tworzenie własnego portfolio nie jest procesem wcale prostym. Wymaga cierpliwości, wytrwałości i samozaparcia. Portfolio składa się z części: Ja dzisiaj, Ja jutro, Dokumentacja z podróży, Gra planszowa. Ja dzisiaj Moduł 1. Jaki Jestem? – pozwala na identyfikację zasobów własnych przez ucznia. Treści i ćwiczenia umieszczone w tym module dają możliwość na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej własnej osobowości – charakteru, temperamentu, umiejętności poznawczych. W tym module uczeń ma szansę na weryfikację swoich zalet i wad, co daje możliwość poznania swoich mocnych stron, atutów, jak również poznania technik pracy nad słabszymi stronami osobowości. Tu również uczeń ma szansę zrozumieć, jak ważną rolę w życiu odgrywają posiadane zainteresowania, a dzięki kwestionariuszowi jest w stanie zorientować się, jaki typ zainteresowań jest jego dominującym. Również w tym module uczeń pozna wpływ posiadanych wartości życiowych i stanu zdrowia na decyzje dotyczące wyboru zawodu. Moduł 2. Moje osiągnięcia pozwala na dokonanie analizy posiadanej wiedzy, jej istoty w życiu zawodowym i osobistym oraz posiadanych umiejętności. W tym module uczeń uzmysłowi sobie, jak ważna dla zdobywania nowej wiedzy i umiejętności jest aktywna przynależność do grupy. Tu także skupi się swoich kompetencjach i umiejętnościach zawodowych w kontekście posiadanych mocnych stron, zainteresowań, własnej osobowości. W tej części Portfolio znajdują się również 2 Karty Podróżnika służące podsumowaniu zebranych informacji w części Ja dzisiaj. Karty te są podstawą przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Ja jutro Moduł 1. Edukacja przedstawia możliwości dalszego kształcenia się po szkole ponadgimnazjalnej i konsekwencje wyboru określonej drogi edukacyjnej. W module tym uczeń ma możliwość zaplanowania swojej dalszej edukacji z uwzględnieniem związanych z tym spraw organizacyjnych (dojazdy do szkoły, wynajmowanie stancji, kwestie ekonomiczne). Moduł 2. Praca umożliwia poznanie zagadnień związanych z rynkiem pracy (czym jest rynek pracy), źródeł informacji nt. zawodów oraz zapoznanie się z charakterystyką zawodowych branż przyszłości. W module tym uczeń zaplanuje ścieżkę edukacyjno – zawodową, która pozwoli mu wykonywać w przyszłości wymarzony zawód. Tu także zdobędzie informacje dotyczące pierwszej pracy, możliwości odbywania praktyk, bycia wolontariuszem. Dzięki zadaniom i ćwiczeniom pozna skuteczne sposoby poszukiwania pracy oraz zdobędzie umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych: CV i listu motywacyjnego. Dokumentacja z podróży Służy do gromadzenia przez ucznia „załączników” – dokumentów, zaświadczeń, prac, prezentacji świadczących o aktywności edukacyjno – zawodowej ucznia. Gra planszowa Gra w atrakcyjny i wesoły sposób umożliwia dokonywanie różnych wyborów edukacyjnych i pozwala przejść kolejne etapy planowania kariery. Młodzieżowe Portfolio Kariery, zawierając bogaty materiał do analizy, jest niezbędnym narzędziem w procesie efektywnego planowania ścieżki kariery zawodowej.  Top