MPP: Multimedialne Pracownie Przedmiotowe GEOGRAFIA

850,00 

Wersja pudełkowa – dla nauczycieli: 3 licencje bezterminowe

Opis

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe
GEOGRAFIA kl.7-8

 • 20 zagadnień
 • 60 lekcji (po 20 lekcji typu „Sprawdź się”, „Czas na test”, „Powtórz wiedzę”)
 • Ponad 800 ekranów, m.in. interaktywne zadania, interaktywne testy wiedzy
 • materiały audiowizualne i setki ilustracji
 • 20 gier dydaktycznych
 • multimedialny globus
 • multimedialne mapy świata, Polski i Europy
 • zestaw interaktywnych plansz wraz z drukowanym  przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej
 • wersja online & offline
 • bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli dostarczana w pudełku wraz z uzupełniającymi pomocami w postaci: drukowanego poradnika metodycznego, drukowanego poradnika ze szkoleniem z zakresu wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycznych na portalu ekreda.pl , szczegółowego drukowanego poradnika dla użytkowników platformy edukacyjnej dzwonek.pl
 • możliwość pobrania i instalacji na 6 urządzeniach (komputer, tablet)

Zagadnienia opracowane w MPP GEOGRAFIA 7-8:

KLASA VII

 • Położenie i podział administracyjny Polski
 • Klimat Polski
 • Rodzaje gleb w Polsce
 • Rodzaje lasów w Polsce
 • Rodzaje surowców mineralnych
 • Gęstość zaludnienia, przyrost naturalny i migracje ludności
 • Podział gospodarki na sektory
 • Główne uprawy i zwierzęta hodowlane w Polsce
 • Walory turystyczne Polski
 • Różne regiony geograficzne na mapie Polski

KLASA VIII

 • Środowisko przyrodnicze Azji
 • Kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach
 • Bliski Wschód – gospodarka i cechy kulturowe
 • Klimat strefy międzyzwrotnikowej
 • Proces pustynnienia w strefie Sahelu
 • Rolnictwo w Afryce Zachodniej
 • Ekologiczne skutki wylesiania Amazonii
 • Rozwój technologii na przykładzie Doliny Krzemowej
 • Cechy środowiska przyrodniczego Australii
 • Położenie i środowisko przyrodnicze Antarktydy

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe GEOGRAFIA dla klas 7-8 szkoły podstawowej to doskonały pomysł na ciekawą lekcję opartą o zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi! Każde z 20 zagadnień w MPP GEOGRAFIA zostało opracowane w formie trzech typów lekcji: ➢ „Powtórz wiedzę”, ➢ „Sprawdź się” ➢ „Czas na test”
Każdy zestaw MPP zawiera 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli (3 użytkowników może korzystać z niego jednocześnie).
Aby móc w pełni korzystać z zasobów wymagany jest dostęp do Internetu.
Istnieje również alternatywna możliwość pracy offline po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Maksymalna liczba urządzeń to 6 komputerów lub tabletów. Dokładne instrukcje dostarczane są wraz z produktem.
UWAGA: Aby poza nauczycielami, uczniowie mogli także pracować z zasobami MPP indywidualnie w szkole lub domu (np. poprzez wykonywanie zleconych przez nauczyciela prac domowych ), konieczny jest zakup dodatkowych licencji z dostępem do zasobów MPP dla uczniów.
Cena licencji do zasobów uczniowskich MPP Geografia dla 1 ucznia:
5 zł brutto/ 12 miesięcy
8 zł brutto/ 24 miesiące
Licencja uczniowska do MPP każdego przedmiotu jest produktem uzupełniającym do produktu MPP przeznaczonego dla 3 nauczycieli. Jej zakup oraz aktywacja jest możliwa w przypadku posiadania programu MPP danego przedmiotu (matematyka, biologia, fizyka, chemia) przez szkołę w wersji nauczycielskiej.

Jak uczyć (się) z Multimedialnymi Pracowniami Przedmiotowymi?
– pracować grupowo z całą klasą przy użyciu monitora lub tablicy interaktywnej, wykorzystując bogate zasoby interaktywne (wystarczy licencja nauczycielska)
– zastosować naukę metodą odwróconej klasy – udostępniać każdemu uczniowi lekcje typu „Sprawdź się” (wymagana licencja uczniowska), a po analizie wyników prowadzić wspólne zajęcia w klasie,
– przeprowadzać z uczniami testy sprawdzające zdobytą przez nich wiedzę przy użyciu komputerów, tabletów lub smartfonów z dostępem do Internetu – wymagana licencja uczniowska
– zlecać uczniom prace domowe i otrzymywać raporty na temat ich postępów- wymagana licencja uczniowska
Jednym z elementów MPP są “Tablice wiedzy”, gry edukacyjne oraz metody aktywizujące uczniów do wspólnej pracy, które funkcjonują pod nazwą “Razem na tablicy!”.
Razem na Tablicy! to pomysły na aktywizację uczniów i rozwój kluczowych umiejętności dotyczących pracy w grupie. Celem zasobów “Razem na tablicy!” jest umożliwienie pracy grupowej, przeprowadzanie burz mózgów, analiz, sondaży, rozpisywania procesów badawczych – a wszystko to przy pomocy nowoczesnych technologii. Proponujemy Państwu bazę, którą można wykorzystać zarówno do pracy merytorycznej, jak i do badań społecznych, analizy zachowań, głosowań klasowych czy rozwiązywania problemów.
Metody aktywizujące „Razem na Tablicy!” podzielone zostały wg 4 kryteriów:
1) dyskusyjne

 • Debata „za i przeciw”
 • 3 wersje interaktywnych sondaży 2) metody grupowego podejmowania decyzji

2) metody grupowego podejmowania decyzji

 • Analiza SWOT
 • Piramida priorytetów
 • Poker kryterialny 3) metody grupowego rozwiązywania problemów

3) metody grupowego rozwiązywania problemów

 • Rybi szkielet
 • Metaplan
 • Dywanik pomysłów (obecne karteczki) 4) metody uczenia się

4) metody uczenia się

 • Mówiąca ściana
 • Mapa skojarzeń
 • Gwiazda pytań

Dzięki powyższym, rozwój kompetencji kluczowych uczniów może być kształtowany przy użyciu metod aktywizujących (zamiast podawczych).
WYMAGANIA TECHNICZNE:
Do prawidłowego działania zasobów edukacyjnych MPP sugerowana jest przeglądarka internetowa:
• Chrome – wersja 17 lub wyższa
• Firefox – wersja 4.0 lub wyższa
• Edge (z systemu Windows 10)
• Safari- wersja 5.0 lub wyższa
• iOS Safari – wersja 7 lub wyższa
Oraz system operacyjny:
• Windows – wersja 7 lub wyższa
• macOS – wersja 10.08 lub wyższa
• iOS – wersja 7.1.2 lub wyższa
• Android – wersja 5 lub wyższa