MPP: Multimedialne Pracownie Przedmiotowe MATEMATYKA

1 250,00 

Wersja pudełkowa dla nauczycieli -3 bezterminowe licencje

Opis

Wersja pudełkowa – dla nauczycieli

  • 3 bezterminowe licencje (dla 3 nauczycieli)
  • możliwość instalacji na 6 urządzeniach
  • dostęp do 3 rodzajów lekcji i wszystkich ekranów
  • 3 książki – Instrukcja obsługi, Poradnik Metodyczny, Instrukcja tworzenia własnych lekcji
  • zlecanie prac domowych, organizacja testów i innych zadań (z wykorzystaniem licencji uczniowskich)

● 22 zagadnienia,
● 93 lekcje (po 31 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”),
● 1500 ekranów, 1066 zadań, 38 filmów/slideshow, 111 symulacji, 22 obiekty 3D,
● 31 gier dydaktycznych,
● 3 plansze interaktywne,
● zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym

MPP: Matematyka to sprawdzony merytorycznie, interaktywny materiał do nauki przy użyciu tablicy multimedialnej, a także doskonały pomysł na ciekawe lekcje w szkole podstawowej oparte o zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi.

BOGATE ZASOBY INTERAKTYWNE

Pełna wersja materiału przygotowanego przez uznanego wydawcę edukacyjnych materiałów cyfrowych – firmę Learnetic SA, zawiera 13 zagadnień zgodnych z nową podstawą programową, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej pracy przy tablicach interaktywnych. Są to gry edukacyjne takie jak: memo i quizy, „tablice wiedzy”, a także kilkanaście wirtualnych plansz aktywizujących uczniów do wspólnej pracy, które funkcjonują pod nazwą „Razem na tablicy!”. Każde z zagadnień zostało dodatkowo podzielone na trzy typy lekcji: „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”.

Lista zagadnień:

1) Liczby naturalne
2) Rachunki pisemne
3) Liczby dodatnie i ujemne
4) Liczby całkowite
5) Ułamki zwykłe
6) Ułamki dziesiętne
7) Liczby naturalne i ułamki
8) Liczby wymierne

9) Procenty

10) Potęgi
11) Pierwiastki
12) Wyrażenia algebraiczne
13) Figury geometryczne
14) Pola figur
15) Równania liniowe
16) Prędkość, droga i czas

17) Wielokąty
18) Prostopadłościany i sześciany
19) Figury przystające i symetrie
20) Graniastosłupy
21) Ostrosłupy
22) Statystyka i prawdopodobieństwo

DEMO:

MATEMATYKA, rozdział „Ostrosłupy”:

lekcja „powtórz wiedzę” https://www.mauthor.com/present/5151004364111872

lekcja” sprawdź się” https://www.mauthor.com/present/5959206513147904

lekcja „czas na test” https://www.mauthor.com/present/6742017419509760