mTalent – Matematyka.Dyskalkulia

2 490,00 

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie i dzieci z dyskalkulią

Licencja bezterminowa na 1 stanowisko online + 2 offline

SKU: LC-T-08 Kategorie: ,

Opis

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie i dzieci z dyskalkulią

Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych, a także innych mających na celu kształtowanie i nabywanie umiejętności matematycznych na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I-III).

Z czego się składa? Z ponad 600 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku./p>

Dla kogo? Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem dzieci w nabywaniu przez nie sprawności w zakresie liczenia i myślenia matematycznego.

Program Matematyka (I) w usystematyzowany i nieszablonowy sposób wspomaga dzieci w zrozumieniu trudnych dla nich zagadnień. Był projektowany i konsultowany przez zespół złożony z terapeutów pedagogicznych, czynnych nauczycieli wczesnej edukacji, nauczycieli matematyki oraz pedagoga specjalnego. Podany materiał cechują następujące rozwiązania metodyczne:

 

 • od konkretu do abstrakcji
 • materiał bliski dzieciom (tzw. „Matematyka codzienności”)
 • zadania na logiczne myślenie
 • ćwiczenie metodą tzw. małych kroczków – każde działanie jest rozdzielone na mniejsze etapy
 • produkt zawiera matematyczne gry zespołowe, w których mogą brać udział pary lub grupy dzieci uczęszczające na zajęcia
 • wiele materiału poświęconego umiejętności szacowania, a także odczytywaniu wykresów
 • zadania na myślenie przestrzenne i perspektywiczne
 • elementy kodowania, a także przykłady matematyki twórczej
 • inne ćwiczenia terapeutyczne, np. ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową na materiale typowo matematycznym
 • zawiera także materiały do druku i pomoce tradycyjne

 

W programie Matematyka I materiał ćwiczeniowy podzielony jest na 5 dużych działów, a w każdym z nich znajdują się klarownie wydzielone zestawy ćwiczeń, gdzie w sposób zrozumiały dla uczniów zostały wyjaśnione zagadnienia sprawiające im trudności:

  1. Od jedności do wielkości2.
  2. Dodawanie i odejmowanie, to całkiem proste zadanie
  3. Mnożymy, dzielimy, liczbami się bawimy
  4. Jak się nie zgubimy, cały świat zmierzymy
  5. Trochę łamigłówek, dla mądrych główek