Multimedialny kwestionariusz preferencji zawodowych- licencja na 2 lata na 5 stanowisk

399,00 

Multimedialny kwestionariusz preferencji zawodowych (licencja na 2 lata na 5 stanowisk)

Przeznaczony jest dla osób od 12 roku życia (dla uczniów kl. 7-8 SP i uczniów szkół ponadpodstawowych).

SKU: PG-PZ-13 Kategoria:

Opis

To pomoc w formie programu komputerowego służąca do badania preferencji ucznia związanych z wyborem zawodu poprzez określenie:

  • zdolności umysłowych
  • kompetencji społecznych
  • cech temperamentu
  • przeciwwskazań zdrowotnych.

MKPZ pomaga przy wyborze kierunku kształcenia oraz wyborze zawodu.

Przeznaczony jest dla osób od 12 r.ż. (dla uczniów kl. 7-8 SP i uczniów szkół ponadpodstawowych).

Opis

Multimedialny Kwestionariusz Preferencji Zawodowych zawiera 4 kwestionariusze:

• kwestionariusz zdolności umysłowych z podziałem na 4 rodzaje zdolności: werbalne, przestrzenno-techniczne, liczbowe, uwagę; podaje przykłady zawodów, w których są one pożądane

• kwestionariusz kompetencji społecznych – bada czynności lub działania społeczne pozwalające stwierdzić preferencje co do typu kontaktów: dydaktycznych, opiekuńczych, kierowniczo-organizacyjnych, perswazyjnych; podaje przykłady zawodów, w których potrzebne są kompetencje społeczne danego rodzaju

• kwestionariusz temperamentu

• kwestionariusz warunków fizycznych, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu

Wyniki kwestionariuszy można wydrukować, a także zbierać na ich podstawie dane statystyczne, zapisując kwestionariusze wraz z następującymi danymi: wiekiem, płcią i danymi demograficznymi.