Pakiet 102 zawody z przyszłością (zawiera KPA) – licencja na 10 stanowisk

1 599,00 

Multimedialny program o zawodach, które można uzyskać w systemie szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i zasadniczym. Narzędzie dla doradców zawodowych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców, rodziców i uczniów. Multimedialny katalog zawodów rozwojowych. Uwzględniono podział na grupy względem przedmiotu pracy. Pomoce dydaktyczne: filmy, prezentacje, gry ekranowe. Zintegrowane narzędzia do pracy grupowej, indywidualnej i samokształceniowej. Program 102 Zawody z przyszłością diagnozuje i przedstawia informacje o zawodach, bazując na koncepcji czterowymiarowego podziału świata zawodów według przedmiotu pracy, do wykonywania których przydatna jest określona aktywność. Każdy użytkownik programu może sprawdzić w Kwestionariuszu Preferowanych Aktywności, jaki rodzaj aktywności preferuje i jakie zawody są dla niego najbardziej odpowiednie.

SKU: PRE-POP-07_10 Kategoria:

Opis

Licencja wielostanowiskowa na 10 stanowisk w obrębie jednej lokalizacjiMultimedialny program o zawodach, które można uzyskać w systemie szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i zasadniczym. Narzędzie dla doradców zawodowych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców, rodziców i uczniów. Multimedialny katalog zawodów rozwojowych. Uwzględniono podział na grupy względem przedmiotu pracy. Pomoce dydaktyczne: filmy, prezentacje, gry ekranowe. Zintegrowane narzędzia do pracy grupowej, indywidualnej i samokształceniowej. Program 102 Zawody z przyszłością diagnozuje i przedstawia informacje o zawodach, bazując na koncepcji czterowymiarowego podziału świata zawodów według przedmiotu pracy, do wykonywania których przydatna jest określona aktywność. Każdy użytkownik programu może sprawdzić w Kwestionariuszu Preferowanych Aktywności, jaki rodzaj aktywności preferuje i jakie zawody są dla niego najbardziej odpowiednie. Program 102 Zawody z przyszłością nie jest kolejną bazą not o zawodach, lecz zintegrowanym narzędziem, wyposażonym zarówno w rozbudowany Kwestionariusz preferowanych aktywności i korespondującą z nim bazą zawodów, jak i w filmy dydaktyczne, prezentacje multimedialne, gry i zabawy ekranowe oraz quizy do zawodów z przyszłością. Innowacyjna formuła programu pozwala na jego efektywne wykorzystanie w zajęciach grupowych, indywidualnych i samokształceniowych, prowadzonych z wykorzystaniem pojedynczych komputerów uczniowskich, stanowisk nauczycielskich wyposażonych w projektor, tablic interaktywnych, tabletów, ekranów dotykowych i innych nowoczesnych technologii. Program pragnie wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy, przybliżając uczniom na różnych etapach edukacji oraz bezrobotnym zawody, które mają tendencję rozwojową, związane z rozwojem branży IT, nowymi technologiami, rozwojem nowoczesnego przemysłu, ochroną środowiska, budownictwem, finansami, logistyką i transportem, zdrowiem, kulturą, edukacją i administracją. Program 102 Zawody z przyszłością zawiera kompletną bazę 213 zaktualizowanych opisów zawodów, które można uzyskać w systemie szkolnictwa zawodowego (szkoły policealne, technika i zasadnicze szkoły zawodowe). Wszystkie opisy dostępne są za pomocą wygodnej przeglądarki. Zawody te pojawiają się również na liście zawodów rekomendowanych, generowanej automatycznie przez program po rozwiązaniu Kwestionariusza preferowanych aktywności. Spośród 213 zawodów szkolnictwa zawodowego eksperci zawodoznawstwa i rynku pracy wyłonili 102 zawody ztendencjami rozwojowymi. Tak określa się zawody, na które będzie rosło zapotrzebowanie w ciągu najbliższych lat. Wyróżniono 9 dziedzin rozwojowych: Technologie informacyjne, Internet i techniki multimedialneNowoczesne operacje finansowe i handelBiznes, zarządzanie firmą, transport i logistykaOchrona zdrowia, opieka nad ludźmi starszymi i pomoc społecznaBudownictwo, drogi i mosty, ochrona osób i mieniaKultura, rekreacja i środki masowego przekazuEdukacja i dziedziny pokrewneBiotechnologia, ochrona środowiska, eksploatacja dna morskiegoAdministracja regionalna i unijnaDokonany wybór 102 kierunków kształcenia uznawanych obecnie za rozwojowe, nie oznacza, że w pozostałych zawodach w poszczególnych regionach absolwenci nie znajdą pracy. Dlatego też program zawiera opisy wszystkich możliwych do wyboru zawodów, dając szansę podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowej także w stosunku do pozostałych spośród 213 zawodów, które oferuje młodzieży system kształcenia zawodowego. Program 102 Zawody z przyszłością może być wsparciem dla doradców zawodowych i nauczycieli w realizacji zadań, jakie nakłada na szkoły Rozporządzenie* Ministra Edukacji Narodowej dotyczące zasad udzielania pomocy i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w świetle którego powinny prowadzić zajęcia związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym. *)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. dotyczące zasad udzielania pomocy i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, DZ.U. z 2010, nr 228, poz. 1487 Kwestionariusz Preferowanych Aktywności to komputerowe narzędzie pomocne: w określeniu preferowanej aktywności,we wskazaniu najbardziej odpowiednich dla klienta zawodów,w wyborze kierunków kształcenia.System szkolnictwa zawodowego oferuje naukę w szkołach policealnych, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Jeżeli klient planuje kształcenie w wyższych uczelniach, znajdzie tu również informacje o kierunkach studiów zgodnych z obszarem preferowanej aktywności. W tym kwestionariuszu nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Klient nie jest oceniany za dokonane wybory. Wyniki wskazują preferowaną aktywność i wyłaniają grupę zawodów zgodnych z jego profilem. W kwestionariuszu przedstawiono 40 różnych czynności, które wykonujemy w szkole, w pracy, w domu lub w czasie wolnym. Przygotowano dwa, dostosowane do specyfiki „pokoleniowej”, zestawy czynności. Do każdej ocenianej czynności podano przykłady ułatwiające odniesienie do własnej aktywności badanego. Zamówienia można składać również telefonicznietel. kom.: 694 294 027tel.: 032-280-46-24 oraz e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl