Polska w latach 1945-56

246,75 

Mapa Polski Fromat: 160×120

Meridian

SKU: MR-HI-61 Kategorie: ,

Opis

Mapa przedstawia sytuację polityczną i gospodarczą na ziemiach polskich po zakończeniu II wojny światowej. Lata 1945-56 były burzliwym okresem kształtowania się państwa Polskiego w nowej sytuacji geopolitycznej. Zmiany terytorialne wymagały ustanowienia nowych podziałów administracyjnych, a zniszczona wojną gospodarka potrzebowała odbudowy. Duża część społeczeństwa nie zgadzała się z kierunkiem przemian ustrojowych, czemu dawała wyraz w działalności podziemia niepodległościowego.

Wszystkie te zagadnienia zostały ujęte na mapie, która zawiera następujące treści:

 • podział administracyjny z 1950 roku, w tym miasta wydzielone
 • korekta granicy z ZSRR w 1951
 • podziemie niepodległościowe w latach 1945-56
 • miejsca osadzenia więźniów politycznych w l. 1945-56
 • struktura użytkowania gruntów w rolnictwie w 1955 wg województw
 • przemysł – główne inwestycje planu 6-letniego
 • strajki robotnicze 1945-48
 • pogromy antyżydowskie 1945-46
 • struktura Kościoła katolickiego w latach 1945-72
 •  ośrodki akademickie

Stamp

 

Skala:
1:780 000

1:625 000

Format:
160 x 120 cm

Pomoc dydaktyczna do:

 • historii
 • WOS

Poziomy nauczania:

 • podstawowy
 • ponadpodstawowy
 • policealny

Oprawa:

 • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
 • oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Udzielamy 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.