Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej – licencja na 10 stanowisk

492,00 

Na inteligencję emocjonalną składają się różne zdolności przejawiające się w codziennych zachowaniach każdego człowieka. Kwestionariusz zawiera 94 stwierdzenia dotyczące takich właśnie zachowań. Program służy do samobadania i przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.Przeciętnie czas wykonania wynosi około 30 minut. PKIE został stworzony przez grupę specjalistów z Pracowni Testów Psychologicznych.

SKU: PRE-POP-08_10 Kategoria:

Opis

Licencja wielostanowiskowa na 10 stanowisk w obrębie jednej lokalizacji Na inteligencję emocjonalną składają się różne zdolności przejawiające się w codziennych zachowaniach każdego człowieka. Kwestionariusz zawiera 94 stwierdzenia dotyczące takich właśnie zachowań. Program służy do samobadania i przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.Przeciętnie czas wykonania wynosi około 30 minut. PKIE został stworzony przez grupę specjalistów z Pracowni Testów Psychologicznych. Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej oparty jest na koncepcji inteligencji emocjonalnej stworzonej przez amerykańskich psychologów P. Saloveya i J.D. Mayera, najbardziej znanych badaczy tej dziedziny. W myśl tej koncepcji inteligencja emocjonalna rozumiana jest jako zbiór różnych zdolności, dzięki którym człowiek wykorzystuje własne emocje przy rozwiązywaniu problemów. Na inteligencję emocjonalną składają się różne zdolności bardziej szczegółowe, które przejawiają się w codziennych zachowaniach każdego człowieka. Pytania kwestionariusza dotyczą takich właśnie zachowań. Program służy do samobadania i przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. Kwestionariusz zawiera 94 stwierdzenia. Przy każdym z nich użytkownik ocenia, w jakim stopniu zgadza się, że stwierdzenie to odnosi się do niego. Przeciętnie czas wykonania wynosi około 30 minut. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, użytkownik dowiaduje się jaki jest poziom jego inteligencji emocjonalnej – jak wyglądają jego rezultaty na tle wyników osób w tym samym wieku. Uzyskuje też informacje o tym, które zdolności emocjonalne są u niego lepiej rozwinięte, a które wymagają doskonalenia oraz sugestie dotyczące sposobów rozwijania inteligencji emocjonalnej. Program informuje też o roli inteligencji emocjonalnej w życiu codziennym i zawodach w których przydatny jest jej wysoki poziom. Program może znaleźć zastosowanie w pracy doradców zawodowych, pracowników urzędów pracy oraz nauczycieli przedsiębiorczości. Zamówienia można składać również telefonicznietel. kom.: 694 294 027tel.: 032-280-46-24 oraz e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl