Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziom I, część 2-szkoły ponadpodstawowe

349,00 

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych..

Opis

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego. Zajęcia prowadzone na podstawie scenariuszy mają na celu dostarczenie informacji i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych mających wpływ na przyszłe życie. Scenariusze zajęć zawierają potrzebne informacje, treści i w pełni przygotowane narzędzia, pozwalające przeprowadzić satysfakcjonujące zajęcia z poradnictwa zawodowego. Wszystkie scenariusze wzbogacone zostały o multimedialne prezentacje wspomagające merytorycznie i wizualnie realizację zajęć, a jednocześnie podnoszące ich poziom. Cechuje je przejrzystość i wysoka estetyka oraz duża funkcjonalność.

Poziom I, cz. 2: (13 tematów – 16 zajęć)

MODUŁ: UCZENIE SIĘ 1. Korzyści płynące ze stosowania metod szybkiej nauki 1 x 45 min. 2. Metody uczenia się. Mózg i pamięć – mnemotechniki 1 x 45 min. 3. Metody szybkiej nauki 2 x 45 min. 4. Praktyczne zastosowanie mnemotechnik 1 x 45 min. 5. Metody uczenia się. Mind Mapping 2 x 45 min. 6. Mind Mapping w wersji papierowej 1 x 45 min. 7. Mind Mapping – ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem obszernego materiału do opanowania 1 x 45 min.

MODUŁ: ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 8. Przedsiębiorczość i ja 1 x 45 min. 9. Asertywność – umiejętność otwartego wyrażania siebie 1 x 45 min. 10. Budowanie pozytywnej samooceny 1 x 45 min. 11. Motywacja – metody motywowania się 1 x 45 min. 12. zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej 2 x 45 min. 13. Komunikacja niewerbalna jako narzędzie w budowaniu relacji z otoczeniem 1 x 45 min.

Licencja bezterminowa na 5 stanowisk komputerowych w obrębie tylko jednej lokalizacji nabywcy.

Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027 tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl