Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziom II, część 1- szkoły ponadpodstawowe

349,00 

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych..

Opis

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego. Zajęcia prowadzone na podstawie scenariuszy mają na celu dostarczenie informacji i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych mających wpływ na przyszłe życie. Scenariusze zajęć zawierają potrzebne informacje, treści i w pełni przygotowane narzędzia, pozwalające przeprowadzić satysfakcjonujące zajęcia z poradnictwa zawodowego. Wszystkie scenariusze wzbogacone zostały o multimedialne prezentacje wspomagające merytorycznie i wizualnie realizację zajęć, a jednocześnie podnoszące ich poziom. Cechuje je przejrzystość i wysoka estetyka oraz duża funkcjonalność.

Poziom II, cz. 1: (13 tematów – 14 zajęć)

MODUŁ: POZNANIE SIEBIE 1. Poznaję siebie. Moje zasoby 1 x 45 min. 2. Poznanie siebie w kontekście przyszłych wyborów zawodowych 1 x 45 min. 3. Moje zainteresowania a moje wybory zawodowe 1 x 45 min. 4. Rozwijanie umiejętności dostrzegania własnych atutów 2 x 45 min. 5. Kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby 1 x 45 min. 6. Trzy kroki do wyboru zawodu 1 x 45 min. 7. Planowanie przyszłości 1 x 45 min. 8. Ja i moja przyszłość zawodowa 1 x 45 min.

MODUŁ: RYNEK PRACY 9. Świat zawodów a moje wybory zawodowe 1 x 45 min. 10. Moja edukacja a rynek pracy 1 x 45 min. 11. Zawody przyszłości 1 x 45 min. 12. Możliwości poszukiwania pracy 1 x 45 min. 13. Rynek pracy – oczekiwania pracodawców względem pracowników 1 x 45 min.

Licencja bezterminowa na 5 stanowisk komputerowych w obrębie tylko jednej lokalizacji nabywcy.

Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027 tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl