Poradnik skutecznego szukania pracy-Licencja na 2 lata na 10 stanowisk

1 488,00 

Poradnik, w sposób całościowy, omawia wszystkie zagadnienia związane ze znalezieniem pracy – od konieczności sprecyzowania własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych, poprzez poznanie rynku pracy, różnych metod szukania pracy (metod preferowanych przez pracodawcę i metod stosowanych przez osobę szukającą pracy), profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (generator dokumentów), poznanie zasad dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebiegu, aż po prawne aspekty zatrudnienia. Z Poradnika można korzystać podczas pracy grupowej, jaki indywidualnej.

SKU: PG-PZ-01

Opis

Licencja na 2 lata na 10 stanowisk Poradnik, w sposób całościowy, omawia wszystkie zagadnienia związane ze znalezieniem pracy – od konieczności sprecyzowania własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych, poprzez poznanie rynku pracy, różnych metod szukania pracy (metod preferowanych przez pracodawcę i metod stosowanych przez osobę szukającą pracy), profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (generator dokumentów), poznanie zasad dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebiegu, aż po prawne aspekty zatrudnienia. Z Poradnika można korzystać podczas pracy grupowej, jaki indywidualnej. Poradnik skutecznego szukania pracy składa się z 5 modułów: 1. Zawód… Jak to łatwo powiedzieć omawia zagadnienia związane z trudną sztuką wyboru zawodu. Moduł zawiera informacje dotyczące rynku pracy, zmian na nim zachodzących oraz tendencji rozwojowych. Dzięki modułowi można zapoznać się z branżami zawodowymi oraz wybranymi zawodami. W module tym znajdują się także informacje niezbędne do budowania własnej ścieżki rozwoju, kształtowania kompetencji zawodowych, zdobywania doświadczeń oraz skutecznego poszukiwania pracy. Ponadto zawarte zostały w nim informacje na temat rodzajów umów oraz możliwości i form prowadzenia własnej działalności. 2. Przygotowanie do spotkania z pracodawcą to zbiór niezbędnych informacji o dokumentach aplikacyjnych oraz praktycznych wskazówek dotyczących poprawnego ich przygotowania. Kurs pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowuje do stworzenia dokumentów aplikacyjnych. Korzystając z tych informacji, każdy w prosty sposób przygotuje, w zawartym w programie edytorze CV, swoje własne Curriculum Vitae. Moduł stwarza możliwość stworzenia 4 rodzajów CV: chronologicznego, funkcjonalnego, Success CV, Skill CV. W module tym znajdują się również porady przygotowujące do bezpośredniego spotkania z pracodawcą. 3. Ja i pracodawca – rozmowa kwalifikacyjna to kurs mający na celu przygotowanie osoby poszukującej pracy do spotkania z pracodawcą. W module zostały poruszone kwestie dotyczące rzetelnego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, jej przebiegu, jak również sposobu zachowania się podczas rozmowy, aby jej skutkiem było zatrudnienie osoby zainteresowanej. Moduł zawiera również wyjaśnienie istoty oceniania pracy pracownika, informacje dotyczące odpowiedniego zachowania się w nowym miejscu pracy oraz utrzymywania poprawnych stosunków międzyludzkich w pracy. 4. Test preferencji i predyspozycji zawodowych jest narzędziem wspierającym diagnozę obszarów dotyczących możliwości, zainteresowań, predyspozycji, kompetencji, potencjału. Nowa wiedza o sobie, zdobyta dzięki pracy z testem, wspomaga podjęcie decyzji dotyczącej wyboru zawodu lub pozwala zweryfikować plany zawodowe. 5. Test „Samoocena zainteresowań zawodowych” to narzędzie umożliwiające samodzielne poznanie i sklasyfikowanie własnych zainteresowań dotyczących wyboru przyszłego zawodu. Wyniki uzyskane w sześciu skalach zainteresowań stanowią podstawę opracowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Test ten pozwala na zminimalizowanie możliwości przypadkowego wyboru zawodu. Poradnik składa się z modułów, które są także sprzedawane jako osobne, pojedyncze programy: “Piramida Kariery 3 cz.4 Zawód… Jak to łatwo powiedzieć”, “Piramida Kariery 3 cz.5 Przygotowanie do spotkania z pracodawcą”, “Piramida Kariery 3 cz.6 Ja i pracodawca – rozmowa kwalifikacyjna”, “Test preferencji i predyspozycji zawodowych”, Test „Samoocena zainteresowań zawodowych”. Prosimy o zapoznanie się dokładnie z treścią opisu Poradnika, aby nie powielali Państwo już zakupionych programów. przedłużenie licencji v 2.0 na kolejne 2 lata na 10 stanowisk – 332,00