PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

343,00 

SKU: BP-PR-199 Kategoria:

Opis

Pakiet edukacyjny dotyczący przemocy rówieśniczej. Pakiet ten ma na celu dostarczanie wiedzy na temat, tak powszechnego w dzisiejszych czasach, zjawiska przemocy rówieśniczej. Materiały pakietu „Przemoc rówieśnicza” w połączeniu z scenariuszami zajęć lekcyjnych mogą być wykorzystane w szkołach (gimnazja i szkoły średnie) do prowadzenia zajęć profilaktycznych i włączone do szkolnego programu profilaktyki.

Pakiet edukacyjny zawiera:

 • 32 kart B3,
 • 12 plansze edukacyjne z zawieszką,
 • Każda plansza zawiera treści edukacyjne,
 • Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej,
 • Poradnik metodyczny.

Tematy plansz:

 1. Definicja przemocy rówieśniczej,
 2. Rodzaje przemocy rówieśniczej,
 3. Mity i fakty,
 4. Społeczne i kulturowe uwarunkowanie przemocy,
 5. Skąd się bierze przemoc rówieśnicza,
 6. Media a agresja,
 7. Grupy rówieśnicze,
 8. Warunki prawidłowego rozwoju dziecka,
 9. Łańcuch przemocy,
 10. Sprawcy przemocy,
 11. Ofiary przemocy,
 12. Jak zapobiegać przemocy w szkole.

 

Środek wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania edukacji prozdrowotnej na poziomie gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Nr MENiS 1737/2004