Przyjaciele… ? TOLERANCJA, PRESJA GRUPY ( WAGARY), CYBERPRZEMOC

149,00 

Film DVD – na trzy godziny wychowawcze pt. ” Przyjaciele………….. ? ” TOLERANCJA,PRESJA GRUPY – WAGARY, CYBERPRZEMOC.

SKU: P{roj-FP-09 Kategoria:

Opis

Film porusza trzy problemy: presji grupy – która skutkuje wagarami, tolerancji i cyberprzemocy. W konwencji fabularnej opowiadamy historie trzech chłopaków. Główny bohater Marek nie ma kolegów. Jest bardzo dobrym uczniem, ale pochodzi z ubogiej rodziny. Bardzo chciałby się z kimś zaprzyjaźnić. Daniel i Sebastian, zakładają tajne przymierze i ślubują, że będą przyjaciółmi na dobre i na złe. Sebastian jest bardzo zazdrosny o przyjaźń z Danielem, dlatego kiedy Daniel proponuje Markowi, żeby był w ich klubie, wpada na pomysł ośmieszenia Marka. Jego zazdrość i złośliwość doprowadza do sytuacji bardzo niebezpiecznej. Wagary, włamanie do szkoły, pożar w pracowni komputerowej i dramat Marka, który ucieka z domu, nie umiejąc poradzić sobie z presją otoczenia. Sebastian umieszcza film z ich eskapady do szkoły w internecie, przedstawiający Marka jako bandytę.

Czas trwania filmu 21 min + komentarz do każdego tematu ok. 3 min. każdy.

Po obejrzeniu filmu uczeń: zna treść filmu i komentarz pedagoga-psychologa Pani Iwony Wiśniewskiej; zna definicję presji grupy, wartości, tolerancji, przemocy i cyberprzemocy; zdaje sobie sprawę z konsekwencji ulegania presji grupy; potrafi wykonać pracę „ cechy dobrego kolegi i koleżanki” dostrzega różnicę w zachowaniach, które są społecznie tolerowane od nietolerowanych; potrafi wykonać ćwiczenie „kryształ wartości „ oraz krzyżówkę; dowie się jakie są niebezpieczeństwa związane z ujawnieniem swoich danych osobowych, zdjęć, filmów na portalach społecznościowych; potrafi napisać krótką informację w formie e-mail dotyczącą postępowania w sytuacji doświadczenia cyberprzemocy. Do filmu dołączone są trzy konspekty do przeprowadzenia zajęć z uczniami. W filmie występuje znana i poważana pedagog – psycholog Pani Iwona Anna Wiśniewska, która udziela trzech komentarzy do każdego poruszanego tematu!