Przyrodnicze memory Gatunki drzew i krzewów

195,00 

Gra składa się z 40 drewnianych płytek. Na dwudziestu znajdują się polskie i łacińskie nazwy gatunkowe roślin, a na pozostałych dwudziestu są rysunki liści (liści i owocu) danego gatunku.

SKU: PCH-B-01 Kategoria:

Opis

Gra składa się z 40 drewnianych płytek. Na dwudziestu znajdują się polskie i łacińskie nazwy gatunkowe roślin, a na pozostałych dwudziestu są rysunki liści (liści i owocu) danego gatunku.

Zadaniem gracza jest dopasowanie do płytek z rysunkami właściwych płytek z opisami, tak aby tworzyły pary.

Gra Przyrodnicze memory Gatunki drzew i krzewów jest przeznaczona głównie dla uczniów klasy V szkoły podstawowej i służy przekazaniu oraz utrwaleniu wiedzy dotyczącej najczęściej spotykanych w Polsce gatunkach drzew i krzewów. Grę można wykorzystać do powtórzenia materiału przed sprawdzianem w domu lub jako urozmaicenie zajęć lekcyjnych. Z gry mogą korzystać także uczniowie starszych klas szczególnie ósmych jako powtórka przed egzaminem ósmoklasisty.

Gra Przyrodnicze memory Gatunki drzew i krzewów realizuje następujące punkty podstawy programowej:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

 1. Różnorodność życia.
 2. Klasyfikacja organizmów. Uczeń:
 • uzasadnia potrzebę klasyfikowania organizmów i przedstawia zasady systemu klasyfikacji biologicznej,
 1. Różnorodność i jedność roślin. Uczeń:
 • Rośliny nagonasienne. Uczeń:
  • przedstawia cechy budowy zewnętrznej rośliny nagonasiennej,
  • rozpoznaje przedstawicieli roślin nagonasiennych,
 • Rośliny okrytonasienne. Uczeń:
  • przedstawia zróżnicowanie form morfologicznych roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa),
  • identyfikuje organy rośliny okrytonasiennej i opisuje ich budowę zewnętrzną uwzględniając funkcje tych organów (korzeń, łodyga, liść, kwiat, owoc),
  • rozpoznaje przedstawicieli drzew liściastych,
 • Różnorodność roślin. Uczeń:
  • przedstawia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do grup wymienionych w pkt. 1) – 4) i na tej podstawie identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z nich.

Wykaz gatunków drzew i krzewów:

 • Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
 • Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
 • Grab pospolity (Carpinus betulus)
 • Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)
 • Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
 • Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum)
 • Klon zwyczajny (Acer platanoides)
 • Klon jawor (Acer pseudoplatanus)
 • Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
 • Topola osika (Populus tremula)
 • Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)
 • Dąb szypułkowy (Quercus robur)
 • Cis pospolity (Taxus baccata)
 • Jodła pospolita (Abies alba)
 • Świerk pospolity (Picea abies)
 • Modrzew europejski (Larix decidua)

 Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi na ostre krawędzie i wykończenia!