Układ okresowy pierwiastków strona fizyczna – ścienna plansza dydaktyczna w formacie 100×70

98,40 

SKU: MR-AP-46 Kategorie: ,

Opis

Ścienna plansza – encyklopedia wiedzy o pierwiastkach chemicznych przedstawiająca ich najważniejsze parametry fizyczne.
Zawiera takie informacje jak: nazwa w języku polskim, nazwa po łacinie, symbol chemiczny, liczba atomowa (liczba porządkowa), odkrywca(y) i rok odkrycia, masa atomowa, procentowy udział izotopów naturalnych oraz ich liczby masowe, konfiguracja elektronowa, struktura krystaliczna, zawartość w litosferze, hydrosferze i atmosferze, twardość (w skali Mohsa), temperatura topnienia, temperatura wrzenia, gęstość w 0 i 20 stopniach Celsjusza, energia jonizacji, stopnie utlenienia, elektroujemność, promień atomowy, aktywność chemiczna oraz struktura komórki elementarnej.
Zaktualizowana w 2017 roku

Układ okresowy zgodny jest z aktualnymi standardami IUPAC (Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej).

Format:100 x 70 cm

Pomoc dydaktyczna do:

  • chemii

Poziomy nauczania:

  • podstawowy
  • ponadpodstawowy
  • policealny

Oprawa:

  • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
  • oprawa w białe plastikowe rurki z zawieszeniem sznurkowym

Udzielamy 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.