UMIEM LICZYĆ Szk.podst.1-3

390,00 

Karty pracy oraz multimedialne ćwiczenia

Opis

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej: · do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3 · do zajęć ogólnych w klasach 1. Zestawy kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń: · świetnie sprawdzają się przy pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku dyskalkulii; · doskonale wspomagają pracę korekcyjną z dziećmi, które natrafiły na problemy o podłożu wychowawczym lub emocjonalnym; · są przeznaczone do pracy z wszystkimi dziećmi, aby dobrze nauczyły się liczenia. Materiały są zgodne z podstawą programową, przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego: · ćwiczenia interaktywne – do zastosowania na komputerach i tablicach interaktywnych; · karty – do samodzielnej pracy uczniów. Pomocne w edukacji włączającej Zestaw Umiem jest pomocny w pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat, a wypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku. Program pomaga w rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów: · z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego, · niewielkimi problemami widzenia i słyszenia, · różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD), · problemami ze spektrum autyzmu. Ćwiczenia interaktywne i karty pracy z serii Umiem wykorzystują między innymi: · oddziaływania wielozmysłowe, · angażowanie aktywności ucznia, w tym aktywności ruchowej, · wspomaganie koncentracji, · unikanie sytuacji kłopotliwych dla ucznia pod względem emocjonalnym lub komunikacyjnym. Ćwiczenia wspierają funkcje niezbędne dla rozwoju zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych: syntezę i analizę wzrokową,myślenie przyczyno-skutkowe,orientację w przestrzeni,spostrzegawczość i koncentrację uwagi,rozpoznawanie kształtów, cyfr oraz znaków matematycznych,myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne,pamięć,umiejętności grafomotoryczne aż do pisania cyfr, liczb i zapisywania działań matematycznych.Zestaw zawiera: 129 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne11 interaktywnych gier i zabaw klasowych,150 kart pracy które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty – wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe,30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych również w programie. Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl