Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze – Fizyka (szkoła ponadpodstawowa)

1 500,00 

Kompleksowe materiały interaktywne dla szkół ponadpodstawowych

Opis

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze to kompleksowe materiały interaktywne do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii na etapie szkoły ponadpodstawowej. Każdy zestaw umożliwia przeprowadzanie angażujących lekcji stacjonarnych oraz zdalnych.

Program Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze Fizyka to:

 • 25 zagadnień z podstawy programowej,
 • zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego),
 • atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.:
 • filmy,
 • animacje,
 • wirtualne wycieczki,
 • zdjęcia makro i mikroskopowe,
 • symulacje,
 • modele 3D,
 • projektowanie doświadczeń,
 • dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR),

Lista zagadnień opracowanych w WLP Fizyka

 1. Druga zasada dynamiki
 2. Ruch po okręgu
 3. Wyznaczanie wartości współczynnika tarcia
 4. Siła wyporu
 5. Moment siły
 6. Charakterystyka ciał niebieskich Układu Słonecznego
 7. Własności wahadła matematycznego. Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego
 8. Praca, moc, energia
 9. Wyznaczanie ciepła właściwego ciała stałego
 10. Zmiany temperatury podczas przemian fazowych
 11. Silniki cieplne
 12. Kondensator
 13. Pierwsze prawo Kirchhoffa
 14. Od czego zależy opór elektryczny przewodnika
 15. Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika i żarówki.
 16. Wyznaczanie SEM i oporu wewnętrznego
 17. Dioda w obwodzie elektrycznym
 18. Domowa sieć elektryczna
 19. Ruch ładunku w polu magnetycznym
 20. Pole magnetyczne wytwarzane przez poruszające się ładunki
 21. Transformator
 22. Wyznaczanie współczynnika załamania światła
 23. Siatka dyfrakcyjna
 24. Polaryzacja światła
 25. Rozpad izotopu promieniotwórczego

 

Dlaczego warto wybrać WLP?

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze stanowią doskonałą pomoc i zabezpieczenie na wypadek zamknięcia szkół – nauczyciel może nie tylko współdzielić ekran i realizować wirtualne eksperymenty z uczniami, wpływając na ich zainteresowanie, lecz także wysyłać im zadania przy pomocy platformy Dzwonek.pl.

W przypadku szkół pracujących stacjonarnie materiały stanowią doskonałe urozmaicenie lekcji, przyciągają uwagę uczniów i angażują ich do nauki, rozwijając przy tym kompetencje cyfrowe i społeczne. Takie materiały jak: symulacje, wirtualne wycieczki czy sekcja żaby mogą dzięki WLP z łatwością zagościć w salach lekcyjnych każdej szkoły ponadpodstawowej!

Dlaczego WLP są gwarancją skutecznych i atrakcyjnych lekcji?

Programy z serii WLP są nieocenioną pomocą dla nauczyciela przy omawianiu nawet najtrudniejszych zagadnień z podstawy programowej. Materiały zostały dobrane tak, aby odpowiedzieć na potrzeby zarówno nauczycieli, jak i współczesnych uczniów.

Najważniejsze zalety programów Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze:

 • są oparte o pracę metodą naukową,
 • wspomagają samodzielne myślenie uczniów oraz ich aktywizację przez pracę grupową,
 • nauka poprzez wyciąganie wniosków na podstawie doświadczeń,
 • materiały zapoznają uczniów ze sprzętem laboratoryjnym,
 • łączą wiedzę teoretyczną z doświadczeniami i symulacjami,
 • satysfakcja ucznia po samodzielnej lekcji doświadczalnej.

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze zostały opracowane przez renomowanego wydawcę treści multimedialnych – firmę Learnetic, znaną z takich serii jak mTalent Wyrównywanie szans, Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) oraz Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP).


Jak pracować z WLP?

Nauczyciel może prezentować i omawiać materiały na tablicy interaktywnej, wyświetlaczu multimedialnym czy monitorze i na bieżąco omawiać je z uczniami. Młodzież może jednocześnie pracować na kartach pracy (notując wnioski z doświadczeń) lub rozwiązywać testy związane z tematem, przy wykorzystaniu bezpłatnej platformy Dzwonek.pl. Dzięki temu nauczyciel otrzyma automatyczny raport dotyczący wyników całej klasy, jak i szczegółowe podsumowanie postępów każdego z uczniów indywidualnie. Materiały rozwijają kompetencje twórcze (np. projektowanie doświadczeń) i wpływają na rozwój kreatywności – tylko od nauczyciela zależy, jaki model pracy z WLP wybierze.

licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90 uczniów.

Chcesz zobaczyć jak wygląda przykładowa lekcja z WLP? Kliknij tu: przykładowa lekcja

Chcesz zapoznać się z przykładową kartą pracy? Kliknij tu: przykładowa karta pracy

Mamy do zaoferowania również przykładowy test: przykładowy test