Demografia Polski (2022)

246,75 

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca zagadnienia związane z aktualną sytuacją demograficzną Polski,

Opis

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca zagadnienia związane z aktualną sytuacją demograficzną Polski, uzupełniona została dodatkowo o interesujące dane statystyczne.

Mapa główna przedstawia przyrost naturalny oraz dzietność w Polsce. Pokazuje zmiany i trendy w strukturze ludnościowej w oparciu o wskaźniki demograficzne takie jak: współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik dzietności czy wskaźnik feminizacji.

Dodatkowych informacji dostarczają piramidy płci i wieku, wykres  zmian długości życia kobiet i mężczyzn na przestrzeni ostatnich 60 lat, a także wykres ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym.

Format i skala:
160 x 120 cm – 1:650 000

Poziomy nauczania:

  • podstawowy
  • ponadpodstawowy
  • policealny

Oprawa:

  • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
  • oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

    Udzielamy 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.