DUO Zachodniopomorskie – ścienna mapa ekologiczna/ konturowa

231,00 

Mapa 160×120

Meridian

SKU: MR-GE-51 Kategoria:

Opis

Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca różne formy ochrony przyrody województwa zachodniopomorskiego: parki narodowe oraz krajobrazowe wraz z ich otulinami, ponad to rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo- krajobrazowe, użytki ekologiczne, pomniki przyrody oraz siedziby ośrodków edukacji ekologicznej. W kartonach bocznych znaleźć można informacje o wybranych ośrodkach edukacji ekologicznej oraz lokalizacje pomników przyrody. Dodatkowo mapa uwzględnia sieci dróg, autostrad, kolei oraz przejść granicznych.

Mapa wykonana jest najnowocześniejszą techniką pozwalającą na uzyskanie unikalnego efektu trójwymiarowego, ukazującego ukształtowanie powierzchni ziemi.

Rewers – mapa konturowa województwa zawierająca konturowy obrysy granic administracyjnych (województwa i gminy) oraz sieć hydrograficzną.

Skala:
1 : 200 000

Format:
160 x 120 cm

Pomoc dydaktyczna do:

  • geografii
  • WOS-u
  • edukacja regionalna

Poziomy nauczania:

  • podstawowy
  • ponadpodstawowy
  • policealny

Oprawa:

  • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
  • oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Udzielamy 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.