EDUKACJA DLA BEZPIECZŃSTWA – plansze A1

740,00 

Zestaw zawiera 28 plansz o wymiarach 63×85 cm.

Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorowa listwą metalową z zawieszką.
Treścią plansz są zagadnienia zawarte w podstawie programowej do nowego przedmiotu obowiązującego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, wprowadzonego od 1 września 2009r. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.03.2009r.

Opis

Zestaw zawiera 23 plansze o wymiarach 63×85 cm.

Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorowa listwą metalową z zawieszką.
Treścią plansz są zagadnienia zawarte w podstawie programowej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

A. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej
1) Obrona cywilna
2) Prawo na czas zagrożeń
3) Stan wojenny
4) Stan wyjątkowy
5) Stan klęski żywiołowej
6) Międzynarodowy ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
7) Wojna i działania wojenne

B. Ochrona przed skutkami różnych zagrożeń
8) Podział zagrożeń
9) Powódź
10) Postępowanie ludności w czasie zagrożenia powodzią
11) Skażenie
12) Znaki ewakuacyjne
13) Znaki ochrony przeciwpożarowej
14) Znaki ochrony i higieny pracy
15) Terroryzm I
16) Terroryzm II

C. Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki
17) Broń masowego rażenia
18) Zabiegi sanitarne
19) Zabiegi specjalne
20) Ochrona płodów rolnych, pasz i zwierząt przed skażeniem
21) Ochrona dóbr kultury

D. Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach
22) Transport materiałów niebezpiecznych

E. Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie
23) Ostrzeganie i alarmowanie- Sygnały alarmowe