Eduterapeutica Umiem czytać, pisać i liczyć ? komplet

739,00 

Ćwiczenia na tablice multimedialne i karty pracy

Opis

Zestaw wspomagający rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej: do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3do zajęć ogólnych w klasach 1Zestawy kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń: świetnie sprawdzają się przy pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku dysleksji, dysortografii i dyskalkulii;doskonale wspomagają pracę korekcyjną z dziećmi, które natrafiły na problemy o podłożu wychowawczym lub emocjonalnym;są przeznaczone do pracy z wszystkimi dziećmi, aby dobrze nauczyły się czytania, pisania, liczenia. Materiały są zgodne z podstawą programową, przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego: ćwiczenia na tablice multimedialne – do zastosowania na komputerach i tablicach interaktywnych;karty pracy – do samodzielnej pracy uczniów. Pomocne w edukacji włączającej Zestaw Umiem jest pomocny w pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat, a wypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku. Zestaw pomaga w rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów: z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),problemami ze spektrum autyzmu.Ćwiczenia interaktywne i karty pracy z serii Umiem wykorzystują między innymi: oddziaływania wielozmysłowe,angażowanie aktywności ucznia, w tym aktywności ruchowej,wspomaganie koncentracji,unikanie sytuacji kłopotliwych dla ucznia pod względem emocjonalnym lub komunikacyjnym. Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl