Historia 18 – DVD

48,00 

Zawartość: Tytuł filmu Długość filmu (min.) Powrót Śmiegłego 55

SKU: SFE-H-16

Opis

Film jest próbą nowego, obiektywnego spojrzenia na kontrowersyjną postać ostatniego Naczelnego Wodza Przedwojennej Rzeczypospolitej, Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Pseudonim Śmigły przybrał jeszcze w szeregach Strzelca jako student Uniwersytetu i Akademii Sztuk Pięknych. W czasie I Wojny Swiatowej zetknął się i zyskał zaufanie Józefa Piłsudskiego. Przechodził kolejne szczeble kariery wojskowej. Po śmierci Piłsudskiego został Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych i otrzymał buławę Marszałkowską. Po klęsce wrześniowej został najsurowiej i bezlitośnie osądzony. Przypisano mu pełną odpowiedzialność za tę kampanię. Po wojnie władze Polski Ludowej starały się wymazać jego nazwisko z pamięci ludzi i kart historii. Wielkim walorem filmu są relacje naocznych świadków tamtych zdarzeń: Stefana Voinar-Wójcickiego – byłego dowódcy drużyny ochronnej Naczelnego Dowództwa RP, mjr. Jerzego Krzeczkowskiego – adiutanta marszałka, płk.dypl. Tadeusza Munnicha – Adiutanta Głównego Naczelnego Wodza, mjr.Zygmunta Borkowskiego – wysłannika Prezydenta Raczkiewicza, inż.Juliana Piaseckiego – organizatora ucieczki Śmigłego z Rumunii, Stanisława Frączystego – kuriera z Chochołowa i innych. Poznajemy zupełnie innego człowieka niż chcieli nam go pokazać jego polityczni oponenci. Poznajemy warunki w jakich działał i musiał podejmować decyzje, o których wiedział, że żadna z nich nie będzie w pełni słuszna. Samobójstwo, niewola czy dalsza działalność na emigracji? Poznajemy argumenty jakie przeważyły przy podejmowaniu decyzji o ucieczce z Rumunii, przez Węgry i Słowację do Warszawy. Krzysztof Munnich Film wyprodukowany przez: Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie i TVP S.A. oddział w Krakowie Zawartość: Tytuł filmu Długość filmu (min.) Powrót Śmigłego 55 Normal 0 21 Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027 tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl