Język niemiecki 1- Didakta Program do tablic interaktywnych i stanowisk komputerowych Multilicencja

399,00 

Didakta – oprogramowanie multimedialne przeznaczone do tablic interaktywnych oraz do stanowisk komputerowych w szkołach, z mulitlicencją – możliwością zainstalowania oprogramowania na nieograniczonej liczbie komputerów Program ten służy do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości jak i do doskonalenia języka niemieckiego. Zastosowanie: dla początkujących i dla lekko zaawansowanych

SKU: D-JN-01 Kategoria:

Opis

Didakta – oprogramowanie multimedialne przeznaczone do tablic interaktywnych oraz do stanowisk komputerowych w szkołach, z mulitlicencją – możliwością zainstalowania oprogramowania na nieograniczonej liczbie komputerów Program ten służy do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości jak i do doskonalenia języka niemieckiego. Działy tematyczne: Rzeczowniki i zaimki – rozpoznawanie rodzaju, odmiana rzeczownika, odmiana z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym Czasowniki – czas teraźniejszy czasowników prostych, posiłkowych oraz modalnych, tryb rozkazujący, czasowniki rozdzielnie złożone Przyimki i ich konstrukcja – przyimki do określania czasu, przyimki wyrażające ruch lub stan spoczynku, inne przyimki Liczebniki i czas – formalne i nieformalne odczytywanie czasu, wypełnianie liczebników ze słuchu Szyk zdania – szyk wyrazów w zdaniu, wybór dobrej odpowiedzi, dyktando zdań pojedynczych Słownictwo – przeczenie kein x nicht, antonimy przymiotników, grupy słów, tłumaczenie słów Aplikacja umożliwia drukowanie kart roboczych, dlatego istnieje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem. W ustawieniach każdego typu zadań można wybrać dowolną ilość przykładów – od 10 do 30. Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj zadania, które było rozwiązywane, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi i ocena końcowa. Aplikacja ma prostą obsługę i orientacja w programie jest bezproblemowa dzięki graficznemu interfejsowi. Zastosowanie CD-ROM-u: dla początkujących i dla lekko zaawansowanychProgram dostępny również w wersji ON-LINE