Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 1 – prehistoria, starożytność, średniowiecze

341,00 

SKU: MR-MM-001 Kategoria:

Opis

Pierwsza część atlasu historycznego obejmuje okres od prehistorii do końca średniowiecza. Funkcjonalności atlasu pozwalają na stworzenie kilkunastu wariantów do każdej mapy ćwiczeniowej, powiększanie wybranego fragmentu mapy oraz dają możliwość wpisywania własnych poleceń. Opcja drukowania umożliwia wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym. Atlas cechuje się prostą, intuicyjną obsługą.
Wyróżniony na kieleckich targach EDUKACJA 2014, podczas których atlas został nagrodzony Pucharem Ministra Edukacji.

Absolutnie unikatowym rozwiązaniem przyjętym przez Wydawnictwo MERIDIAN jest sposób licencjonowania naszych multimediów – licencja jest bezterminowa i upoważnia do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników w obrębie danej jednostki edukacyjnej.

Spis treści 1 części atlasu historycznego:

 1. Prehistoria
  Migracje ludzi w okresie paleolitu
  Neolit w Europie
  Rewolucja neolityczna

 2. Starożytny Wschód
  Starożytny Bliski Wschód i Grecja do X w. p.n.e.
  Starożytny Bliski Wschód od IX do V w. p.n.e.
  Starożytny Izrael od X do VI w. p.n.e.
  Świat starożytny – kultura

 3. Starożytna Grecja
  Starożytna Grecja VII -IV w. p.n.e.
  Kolonizacja grecka i fenicka (750-500 p.n.e.)
  Wojny perskie (492-479 p.n.e.)
  Imperium Aleksandra Wielkiego (336-323 p.n.e.)
  Starożytna Grecja – religia i kultura

 4. Starożytny Rzym
  Rozwój terytorialny Imperium Rzymskiego do II w n.e.
  Starożytny Rzym – państwo i kultura
  Upadek Imperium Rzymskiego i wędrówka ludów IV-V w. n.e.
  Palestyna za czasów Chrystusa

 5. Europa wczesnego średniowiecza
  Rozwój chrześcijaństwa w I-V w. n.e.
  Europa w połowie VII w.
  Państwo Karola Wielkiego
  Europa od połowy IX do połowy X w.
  Kultura wczesnego średniowiecza

 6. Polska za Mieszka I i Bolesława Chrobrego
  Polska za Mieszka I
  Państwo polskie za Bolesława I Chrobrego
  Ziemie polskie za Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Bolesława II Śmiałego

 7. Rozbicie dzielnicowe Polski
  Ziemie polskie za Władysława Hermana i Bolesława III Krzywoustego
  Polska w latach 1138-1206
  Kultura polska w czasach pierwszych Piastów

 8. Próby zjednoczenia Polski
  Polska w czasach Henryków Śląskich (do 1241)
  Ziemie polskie w latach 1241-1266
  Próby zjednoczenia Polski w II połowie XIII wieku

 9. Rozwój chrześcijaństwa
  Europa na przełomie X i XI wieku
  Chrześcijaństwo w VI-XV wieku
  Królestwo Jerozolimskie i państwa lenne (1099-1244)
  Wyprawy krzyżowe

 10. Europa w XIII w.
  Europa w XII-XIII wieku
  Rozwój terytorialny Anglii za dynastii Plantagenetów
  Imperium Mongolskie w XIII wieku

 11. Wielkie cywilizacje średniowiecza

– kultura i sztuka
Uniwersytety w średniowiecznej Europie.
Wielka schizma zachodnia (1378-1417)
Odkrycia geograficzne epoki średniowiecza

DODATEK
Unia Europejska (stan po 01.01.2007 r.)
Euroregiony w Polsce
Unia Europejska – rozwój do roku 1989
Unia Europejska – rozwój w latach1990-2003
Płaszczyzny integracji europejskiej (2004 – ?)
Unia Europejska – mapa gospodarcza
Strefa Schengen