Ochrona bioróżnorodności świata – mapa ścienna

246,00 

SKU: MR-GE-38 Kategorie: , ,

Opis

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca problemy ochrony bioróżnorodności świata oraz gorące punkty bioróżnorodności tzw. biodiversity hotspots. Gorące punkty bioróżnorodności to miejsca na Ziemi, gdzie różnorodność biologiczna jest największa i jednocześnie najbardziej zagrożona. Ich koncepcja została sformułowana przez dr Normana Myersa w 1988, a wyodrębniono je w celu optymalizacji działań ochrony przyrody, określenia gdzie te działania są najpilniejsze oraz dadzą największy efekt. Dwa podstawowe kryteria wyróżnienia gorącego punktu bioróżnorodności to: co najmniej 1 500 gatunków endemicznych roślin naczyniowych oraz utrata przynajmniej 70% pierwotnej roślinności. Obecnie jest 36 takich obszarów, które stanowią tylko 2,4% powierzchni lądów, lecz występuje tam ponad 50% roślin endemicznych i prawie 43% endemicznych kręgowców.

Rozmieszczenie gorących punktów bioróżnorodności pokazane jest na tle kartogramu procentowego udziału powierzchni chronionej w poszczególnych państwach. Na mapie zaznaczone są także zasięgi występowania raf koralowych oraz lasów brunatnic (kelpów). Dołączone są także wykresy obrazujące antropopresję oraz jej negatywny wpływ na bioróżnorodność, m. in. Globalny Wskaźnik Żyjącej Planety (Living Planet Index).

Formaty i skale:
160 x 120 cm – 1 : 26 000 000

Pomoc dydaktyczna do: geografii, biologii i przyrody, ekologii

Poziomy nauczania: podstawowy, ponadpodstawowy, policealny

Oprawa

  • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
  • oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Udzielamy 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.