Pronouns-ścienna plansza dydaktyczna w języku angielskim

239,85 

Tabela z zaimkami języka angielskiego.

Format:

SKU: M-JA-16 Kategoria:

Opis

Tabela z zaimkami języka angielskiego. Wybrano trzy kategorie zaimków: osobowe w funkcji podmiotu i orzeczenia, dzierżawcze w formie przymiotnikowej i rzeczownikowej oraz zwrotne wraz z emfatycznymi. Każdy zaimek jest użyty w zdaniu, a treść zdania jest zilustrowana kolorowym obrazkiem.

Osiągnięcia ucznia zakładane w związku z zastosowaniem środka dydaktycznego przedstawiają się następująco:

 • uczeń poznaje, ćwiczy i utrwala bardzo ważny obszar gramatyki języka angielskiego, jakim są zaimki osobowe
 • uczeń nabywa umiejętność kategoryzowania poznawanych pojęć
 • uczeń rozwija umiejętność kontekstualizacji przyswajanych struktur języka

 

Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania języka angielskiego, na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, na podstawie recenzji rzeczoznawców:

  • Dr Jolanty Dobrowolskiej
   Prof. dr hab. Krystyny Drożdział – Szelest
   Numer zalecenia 1207/2001
 •  

  Format:
  160 x 120 cm

  Poziomy nauczania:

  • podstawowy
  • ponadpodstawowy
  • policealny

  Oprawa:

  • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
  • oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

  Udzielamy 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.

  języka angielskiego

Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027 tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl