SZTUKA – PLASTYKA

425,00 

Zestaw plansz. Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką.

SKU: BP-PL-175 Kategoria:

Opis

Zestaw plansz przedstawia dziedziny sztuk plastycznych takich jak:

 • malarstwo
 • rzeźbę
 • architektu­rę
 • grafikę
 • rzemiosło artystyczne.

Na poszczególnych planszach zaprezentowane są reprodukcje, zdjęcia bądź rysunki przedstawiające daną dziedzinę sztuki. Pozwala to przeanalizować jak zmieniało się na przestrzeni lat przedstawianie postaci człowieka w malarstwie lub jak zmieniała się architektura, które z rzemiosł artystycznych już zanikło, co to jest grafika i jak powstaje. Do plansz dołączone są napisy na karteczkach z rzepami, pozwala to uczniom na umieszczanie haseł pod odpowiednimi reprodukcjami lub rysunkami dla sprawdzenia swoich wiadomości.

Następna część pomocy przedstawia środki wyrazu plastycznego takie jak: barwa i kompozycja. Plansze te omawiają

 • barwy podstawowe
 • barwy pochodne
 • pary barw dopełniających
 • cechy barw dopeł­niających
 • tworzenie barw złamanych
 • barwy złamane
 • wąską gamę barw ciepłych
 • wąską gamę barw zimnych
 • szeroką gamę barw
 • barwy achromatyczne
 • akcent barwny
 • koło barw
 • widmo światła białego
 • widzenie kolorów
 • relatywizm barw.

Powyższe plansze mówią: co to jest barwa i jakie mamy jej rodzaje, jak je uzyskujemy, jak widzimy je w sąsiedztwie z inny­mi barwami, jak usystematyzować barwy, złamać kolor lub nadać akcent barwny.

Następne plansze pokazują rodzaje kompozycji:

 • symetria jednoosiowa
 • symetria wieloosiowa
 • otwarta
 • zamknięta
 • rytmiczna
 • statyczna
 • dynamiczna;

są one pokazane na przykładach ludowych wycinanek. Część metodyczna pomocy zawiera dokładny opis pomocy, siedem scenariuszy pracy z dziećmi przy pomocy plansz jak i kartki ćwiczeniowe do kserowania.

Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką.