Test do badania słuchu fonemowego

99,00 

Pierwszy w języku polskim standaryzowany test do badania słuchu fonemowego dzieci w wieku 3 do 6 lat.

SKU: KL-L-33 Kategoria:

Opis

Pierwszy w języku polskim standaryzowany test do badania słuchu fonemowego dzieci w wieku 3 do 6 lat. Test do badania słuchu fonemowego jest przeznaczony do badań diagnostycznych prowadzanych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, psychologów, logopedów, neurologopedów oraz innych osób zajmujących się oceną słuchu fonemowego u dzieci w wieku od 3;0 do 7;6 lat. Test składa się z 3 części: „MATERIAŁ OBRAZKOWY” – zawiera 62 kolorowe ilustracje, drukowane na kartonie o wymiarach 11×11 cm dwustronnie laminowanym;„PODRĘCZNIK” – zawiera podstawy teoretyczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia testu oraz procedury standaryzacji. W podręczniku opisano również instrukcję przeprowadzenia testu a także analizę uzyskanych wyników. Dodatkowo w opracowaniu umieszczone zostały przykłady, w jaki sposób wypełniać karty badania. 40 stron format B5;KARTY BADANIA SŁUCHU FONEMOWEGO – są to poręczne formularze do wprowadzania wyników badania. Test do badania słuchu fonemowego charakteryzuje się następującymi cechami: został wystandaryzowany dzięki czemu zapewnia najbardziej obiektywną ocenę słuchu fonemowego;uzyskał pozytywne recenzje trzech profesorów: językoznawcy, pedagoga specjalnego i psychologa;materiał obrazkowy został wykonany na trwałym kartonie oraz spięty sprężynką;rozdzielono część teoretyczną od procedury testowej (pytania testowe, interpretacja wyników) dzięki czemu uzyskano funkcjonalny materiał do prowadzenia badań.Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027 tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl